Zelf schoffelen in Loppersum?

In Loppersum wordt onkruid op de stoep alleen nog weggebrand. Bestrijdingsmiddelen zijn in de ban gedaan. Van de inwoners wordt gevraagd zelf schoffel en krabber ter hand te nemen. Indien gewenst, geleverd door de gemeente. Goed plan, Beter Weters?

Dat wordt niets

Bespottelijk! Waar mensen al niet hun eigen stoepje sneeuwvrij maken (een wettelijke verplichting) wil men dat diezelfde mensen wél hun stoep groenvrij maken?! Dat wordt niets. Een hoop gezeur en geklaag wordt het resultaat. En scheve ogen naar de buren die wel, of juist niet, hun burgerplicht nakomen, ook dat. Maar waarom deze merkwaardige maatregel? Om geld te besparen? Om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten?

Bezint...

Om de discussie over duurzaam groenbeheer (en dat gaat óók over onkruid) te bevorderen? En wat is de sanctie indien iemand z'n straatje niet groenvrij maakt/houdt? Of indien iemand dat met rigoureuze middelen doet (de gifspuit!)? Beter ware geweest: bezint eer ge begint! De hedendaagse maatschappelijke realiteit is hier de wal die het schip keert.

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Dienstbare overheid

Meer zeggenschap in de buurten voor buurtbewoners is uitstekend. Inspraak over de inrichting van de openbare ruimte is essentieel om mensen betrokken te houden bij hun leefomgeving. De overheid behoort daarbij dienstbaar te zijn aan de samenleving en niet andersom. De gemeente hoort dus te zorgen dat de straatverlichting brandt, de stoeptegels recht liggen en dat de omgeving veilig en schoon is. Pas dan kun je de mensen uitdagen zich te bemoeien met hun buurt en de inrichting van de omgeving.

Onacceptabel

Gemeentelijke basistaken (en daar gaat het in dit geval om) overdragen aan de wijkbewoners is een onacceptabel pressiemiddel. Het heeft het risico in zich dat buurten tegen elkaar worden uitgespeeld en het zweemt naar paternalisme. Wat mij betreft dus een slecht plan van Loppersum. Ik zou zeggen: verzin wat beters. Echte inspraak is meer dan een paar schoffels en vegers.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Willen mensen dit?

Tja, dat kan ook; inwoners zelf het onkruid laten schoffelen en wegkrabben bij opritten en paden. Buiten de tuin. Het is positief. Het verbetert het aangezicht van het eigen erf, dorp of een deel van de stad. Maar er is één overheersende vraag: willen de mensen het wel? Ik heb mijn twijfels. Zeker als het om een verplichtende structurele aanpak en -inzet gaat.

Goed overleg

Dus niet invoeren? Ik zou zeggen: jawel, op kleine schaal. En er moet wat te verdienen zijn, zoals een waarneembare waardering van de sociale omgeving: 'Wat heb je 't weer mooi gemaakt!' Wij deden dit vroeger - net als zovelen - in onze omgeving ook. Wij noemden dat 'ophemmelen' = schoner maken. Elke zaterdag. Dus het moet kunnen! Wel na goed overleg met de omgeving.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Bijdrage burgers

De openbare ruimte is van ons allemaal. We zijn gewend dat die ruimte beheerd wordt door de overheid. Dat geldt natuurlijk voor heel veel collectieve voorzieningen. Toch zien we al jaren dat hier steeds vaker een bijdrage van individuele burgers wordt gevraagd. Dat kan financieel zijn, zoals de eigen bijdrage in de zorg. Maar ook in eigen inzet, zoals bij de mantelzorg.

Onkruid tot aan de hemel 

Je stoepje schoonvegen vind ik heel normaal, maar onkruid wegbranden in de straat? Maar goed, we gaan het meemaken in Loppersum. Als het werkt hebben ze uiteraard een goede beslissing genomen. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat ze er over een paar jaar weer op terug zullen komen. Als het onkruid tot aan de hemel groeit...

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Red uzelve

Waar zag je het profijt van belasting? Bijvoorbeeld bij gereguleerde zorg voor je buurvrouw en kwaliteit van je leefomgeving. De handjes werden echter duurder. En diverse kabinetten, zelfs met de PvdA erin, bezuinigden juist hieropmet als boodschap: red u zelve. Op de SW, met veel groenvoorziening, werd bezuinigd. Handjes die zich elders niet kunnen redden, komen achter de geraniums.

Wrang

Met bezuinigingen op de achtergrond een extra beroep te doen op eigen inzet en saamhorigheid is op zijn minst wrang. Om in de buurt samen de schouders eronder te zetten is natuurlijk prachtig. Dat zie je gelukkig ook veel en stimuleer dat vooral. Maar blijf als gemeente ook inzetten op meer onderhoud en beheer. Dan kun je met veel meer recht een beroep op hulp doen.  

Wiebe van der Ploeg was tot voor kort  bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...
 

Geen knip voor de neus

Sorry hoor, maar als je als overheid de 'openbare werken', zoals onderhoud van de pleinen en straten, niet onder de knie hebt, ben je geen knip voor de neus waard. Participatie van burgers is een groot goed, maar niet op terreinen waarvoor we de overheid hebben om efficiënt te werk te gaan.

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Lees meer Beter Weters op onze pagina

Opinie en Verhaal

Meer over dit onderwerp:
sport beterweters beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws