Versterkingsoperatie van negen woningen Zandeweer afgerond

© Joop Siepel Photography
Aan de Albert van der Zielstraat in Zandeweer is een versterkingsproject van negen woningen afgerond. De huizen zijn in drie maanden tijd versterkt, verduurzaamd en verbeterd.
Dit werd gedaan door het Centrum Veilig Wonen (CVW), woningstichting De Delthe en Bouwbedrijf Kooi Appingedam.

Niet alleen versterken

De woningen zijn energiezuinig gemaakt en kregen een modern uiterlijk. Ook zijn de woningen nu aardbevings- en toekomstbestendig. De energiebesparende maatregelen worden door de bewoners betaald met een vergoeding van één euro per vierkante meter.
'Deze prijs is relatief laag, omdat de NAM een deel van de verduurzamingskosten voor haar rekening neemt. Bewoners betalen in de toekomst vrijwel geen energielasten meer aan hun energieleverancier', schrijft woordvoerder Gert van der Kooi van De Delte.

Energiezuinig maken

Het energiezuinig maken van de woningen gebeurt volgens het concept nul-op-de-meter. 'Dit betekent dat het huis net zoveel energie opwekt als dat het bij bewoning door een gemiddeld gezin gebruikt. Het opwekken van de energie gebeurt met een warmtepomp en zonnepanelen. De woning heeft geen gas meer nodig', aldus Van der Kooi.