Burgercomité Haren: 'Peter den Oudsten is ernstig in de fout gegaan'

Haren is met de gemeente Groningen en Ten Boer in gesprek gegaan over de herindeling doordat er druk is uitgeoefend vanuit Groningen. Dat zegt Gustaaf Biezeveld, de voorman van het Burgercomité Haren.

Het burgercomité is fel tegenstander van een fusie met Groningen. Het comité wil wel fuseren, maar dan met de Drentse buur Tynaarlo.

'Op de één of andere manier zijn bestuurders, of de ambtenaren, in Haren in een positie gebracht dat ze tegen het besluit van hun eigen gemeenteraad zijn ingegaan. Dat had nooit mogen gebeuren.' Biezeveld wil dat het gemeentebestuur zich maandagavond tijdens de raadsvergadering verantwoordt over de kwestie.

Haren praat met Stad en Ten Boer

Biezeveld is allerminst gelukkig met de informatie die onlangs door RTV Noord naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat Haren in gesprek is Groningen en Ten Boer over de herindeling. Die gesprekken mag Haren niet voeren.

Peter den Oudsten

Dat er al gesprekken worden gevoerd is volgens Biezeveld toe te schrijven aan Peter den Oudsten. 'De gemeente Groningen, in het bijzonder de burgemeester, is ernstig in de fout gegaan.'

Groningen wist volgens hem van de aangenomen motie in Haren. De motie besloot dat Haren niet zou meewerken aan de herindeling. 'Het past een burgemeester van een andere gemeente niet om dat te negeren.' Biezeveld is van mening dat het initiatief voor de gesprekken over de herindeling komt vanuit Groningen. 'Als die burgemeester niet het initiatief had genomen, was er niks gebeurd.'

Geen vaste plek aan tafel

Wethouder Michiel Verbeek (D66) liet eerder weten dat het initiatief voor de gesprekken komt vanuit Groningen en Ten Boer. Tot dusver ontkent de wethouder dat Haren plaatsneemt in de werkgroepen. Ambtenaren zouden alleen informatie geven als daarom wordt gevraagd. Volgens Groningen zit Haren wel degelijk in de werkgroepen.

Spreekverbod

De gemeenteraad van Haren heeft een spreekverbod opgelegd aan bestuurders en ambtenaren als het om de herindeling gaat. Haren mag zich enkel en alleen richten op zelfstandigheid. Maar doordat ambtenaren al in gesprek zijn met collega's van Groningen en Ten Boer, lijkt ook Haren zich nu al te richten op een fusie.

Twijfel door berichtgeving

Biezeveld hoopt dat er maandagavond meer duidelijkheid komt. Hij vindt dat het gemeentebestuur die duidelijkheid moet scheppen. 'Door de berichten in de media is er twijfel gezaaid. Die twijfel moet worden weggenomen.' Hij heeft zijn achterban opgeroepen om maandagavond naar de raadsvergadering te komen. Ook hoopt hij dat politiek Haren om opheldering vraagt tijdens de raadsvergadering. 'Ik denk dat er, dankzij de media, duidelijke aanwijzingen zijn dat er op de één of andere manier wordt samengewerkt.'

Lees ook:

-

Provincie, Groningen en Ten Boer maken zich grote zorgen om Haren

-

Wethouder Haren: 'Wij zitten niet in de werkgroepen, maar geven wel informatie'
- Haren praat ondanks verbod toch met Groningen en Ten Boer over mogelijke herindeling

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad herindeling HAREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws