Noordelijke dijk Eemskanaal is bestand tegen bevingen

© FPS / Jos Schuurman
De noordelijke dijk van het Eemskanaal tussen Woltersum en Appingedam is na de versterkingswerkzaamheden die worden uitgevoerd goed bestand tegen aardbevingen. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat.
Volgens beide organisaties tonen nieuwe berekeningen aan dat de vijftien kilometer lange dijk straks voldoet aan de normen die zijn vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen. Aanvullende maatregelen zijn daardoor niet nodig.

Deel in Stad

Eerder was al vastgesteld dat het deel van de noordelijke Eemskanaalkade dat in de stad Groningen ligt na de versterkingsmaatregelen voldoende sterk is tegen bevingen. Die werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Niet nodig

De zuidelijke dijk van het Eemskanaal, die valt onder de verantwoordelijkheid van waterschap Hunze en Aa's, bleek al te voldoen aan de veiligheidsnormen. Versterkingsmaatregelen aan die kant van het kanaal zijn dan ook niet nodig.