Aangifte in Ommeland biedt meer kans dan in de Stad

© Jos Schuurman/FPS
De snelheid waarmee de politie aangiften oppakt die kans bieden op een oplossing is op het platteland groter dan in de grote steden of in verstedelijkt gebied.
Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar aangiften in de eerste zeven maanden van 2017, dat is uitgevoerd bij 27 van de 168 basisteams. Ondermeer werd onderzoek gedaan in Oost-Groningen en de Groninger binnenstad.

Binnen tien dagen

De politie in de regio neemt aangiften gemiddeld sneller in behandeling dan in de stad of in verstedelijkt gebied. Op het platteland werd bijna 75 procent van de aangiften met een grotere kans op opsporing (geen diefstallen van fietsen of uit auto's) binnen tien dagen aangepakt. In verstedelijkt gebied ligt dat iets lager, maar in de grote steden is dat slechts 62,5 procent.

Luilekkerland voor criminelen

Aanleiding tot onderzoek waren uitspraken in het rapport over de Nationale Politie van juni 2017. Commissarissen van de koning stelden daarin: 'Het politieloze platteland is een luilekkerland voor criminelen.''