Kolk die ontstond na Allerheiligenvloed wordt in ere hersteld

De Oudeschansker Kolk
De Oudeschansker Kolk © Rens van Stralen/Groningen in Beeld
De Oudeschansker Kolk wordt in ere hersteld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de Stichting Vesting Oudeschans in vervulling.
De historische kolk, gelegen aan de Molenweg bij de entree van het dorp, is voor tachtig procent gevuld met slib en bevat nauwelijks leven meer.Daarom wordt de sliblaag zo veel mogelijk verwijderd. Ook worden de oevers hersteld door begroeiing te verwijderen.

Kolken

Kolken zijn restanten van dijkdoorbraken, in onze provincie veroorzaakt door het woelige water van de Dollard. Door het rondkolkende water zijn achter de dijkdoorbraak diepe gaten ontstaan, soms tot wel tien meter diep. Om de schade te herstellen werd meestal een nieuwe dijk aangelegd, waardoor de kolk afgesloten werd van de getijdenwerking en niet kon dichtslibben.

Allerheiligenvloed

De Oudeschansker Kolk is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed op 1 november 1570, de ergste watersnoodramp van ons land. Talloze dijken aan de Hollandse kust begaven het en het water richtte een ravage aan. Hoeveel doden er precies vielen is niet bekend, maar het dodental moet in elk geval boven de twintigduizend hebben gelegen. Tienduizenden mensen werden dakloos en veestapels en wintervoorraden werden vernietigd.
In april begint het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) met de herstelwerkzaamheden. Die nemen drie tot vier maanden in beslag.