Ten Posters woedend over communicatie wisselwoningen in de achtertuin: 'Dit is bizar'

Zo'n honderd Ten Posters hebben dinsdagavond van zich laten horen op een informatiebijeenkomst over de locatie voor zestig wisselwoningen in hun dorp. De locatie voor de tijdelijke huizen, aan de N360, is door de gemeente Ten Boer aangewezen.
De informatieavond is in allerijl belegd door de gemeente, omdat er na berichtgeving op RTV Noord onrust ontstond in Ten Post.

Heel grote fout

Het grootste verwijt dat de gemeente krijgt, is een gebrek aan communicatie. 'De gemeente heeft een heel grote fout gemaakt door niet eerst met ons in gesprek te gaan', zegt een buurtbewoner. Hij roept zijn buren op om hun poot stijf te houden. 'Wij willen dit niet!'

Net een huis gekocht, nu dit

Sylvia van Pijkeren is ook één van de bewoners. Zij en haar partner hebben pas een huis gekocht in Ten Post, niet wetende dat hun achtertuin gezien werd als locatie voor de wisselwoningen.
Je denkt toch dat een dorp betrokken wordt bij zo'n besluit
Sylvia van Pijkeren - bewoners
'Wij dachten eerst dat de verkopers het voor ons hadden verzwegen', zegt Van Pijkeren. 'Maar dat was niet zo. Je denkt toch dat een dorp betrokken wordt bij zo'n besluit. Maar de gemeente heeft het dorp dit eigenlijk via RTV Noord laten weten. Dat is bizar. Ik krijg de indruk dat de gemeente totaal geen gevoel heeft voor het sociale aspect.'

Toekijken bij sloop?

Iemand wiens huis gesloopt moet worden onderschrijft dat. 'Moet ik straks vanuit die wisselwoning toekijken hoe mijn eigen huis gesloopt gaat worden?', vraagt de bewoonster zich af. 'Om daarna nog jaren tegen die wisselwoningen aan te kijken.'
Moet ik straks vanuit de wisselwoning toekijken hoe mijn eigen huis gesloopt wordt?
Bewoner

Praktische argumenten

De gemeente richt zich bij monde van wethouder Annie Postma (GroenLinks) en een ambtenaar vooral op de praktische argumenten, zoals de oppervlakte van een locatie, de verkeerssituatie, eventuele geluidsoverlast en bestemmingsplannen.
'Er zijn verschillende locaties in beeld geweest, maar die zijn om uiteenlopende redenen afgevallen', zegt Postma. Volgens de gemeente heeft de locatie aan de N360 de meeste voordelen. 'Er is genoeg ruimte voor zestig wisselwoningen, het is dicht bij het dorp, het is snel te realiseren en het heeft de minste beperkingen.'

Locaties verspreiden

Een aantal bewoners denkt met de gemeente mee, en komt met suggesties voor andere locaties. Plekken waar het woongenot naar eigen zeggen niet wordt aangetast, zoals nu wel het geval is.
Bewoner Koert Pasveer van de Rijksweg in Ten Post is ook bereid met de gemeente mee te denken. Hij stelt voor om de zestig wisselwoningen te verspreiden over verschillende locaties. 'Waarom moet de hele kluif op één plek staan?'
Woningen verspreiden? Voor Ten Post hebben we daar eigenlijk niet naar gekeken
Annie Postma - wethouder
Wethouder Postma neemt de suggesties dankbaar in ontvangst. 'Voor Ten Post hebben we daar eigenlijk niet naar gekeken', zegt zij. 'Maar de woningen verspreiden is inderdaad een mogelijkheid, dus daar gaan we naar kijken.'

Nieuwe bijeenkomst

In januari wil de gemeente een volgende sessie met de omwonenden plannen. Tot die tijd wordt gekeken naar de vragen die nu gesteld zijn.
Intussen hebben de omwonenden meer vertrouwen gekregen in een goede afloop. 'Als ze er iets mee doen, dan is dat denk ik omdat de bezwaren niet te negeren zijn', zegt Van Pijkeren. 'Ze hebben vanavond drie keer stoelen moeten bijzetten. Ik hoop dat het indruk heeft gemaakt.'