'Tienduizend extra huizen in Stad, macht pandjesbazen inperken'

De stad Groningen krijgt er de komende vier jaar tienduizend woningen bij. Dat blijkt uit het meerjarenprogramma wonen van de gemeente.

De woningmarkt in de stad is compleet overspannen. Zowel op de koopmarkt als in de (sociale) huursector is het tekort aan woningen voelbaar. Al die sectoren krijgen er woningen bij.

Komend jaar bouwt de gemeente er een kleine tweeduizend woningen bij; in 2019 zijn dat er meer dan vierduizend. De jaren daarna volgens nog eens duizenden woningen.

Duizend woningen voor jongeren

Het woonprogramma bestaat uit vijf peilers. Zo komen er duizenden woningen voor jongeren bij, met name in de binnenstad en de noordkant van de stad. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat de wijken verder worden overgenomen door studenten.

Munitie tegen pandjesbazen

Tegelijkertijd moeten de studentenkamers die er zijn beter en wil de gemeente verhuurders aanpakken die 'ongewenst verhuurgedrag vertonen'. Het gaat dan om te hoge huren, maar ook om bijvoorbeeld intimidatie.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf werpt de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie zijn vruchten af. Samen verzamelen ze alles wat ze tegen zo'n verhuurder kunnen vinden, zodat ze genoeg grond hebben om hem aan te pakken. 'We hebben een aantal zaken op de korrel.'

Nieuwe woningbouwlocaties

Verder ontwikkelt de gemeente nieuwe woningbouwlocaties, zoals het Suikerunieterrein. Daar komt nu de locatie van de oude ALO aan de Van Swietenlaan bij. De gemeente ziet daar graag een combinatie van wonen en zorg gebouwd worden, net zoals bijvoorbeeld Woonlandschap De Leyhoeve bij station Europapark. Het terrein is verder geschikt voor bedrijven en instellingen in de zorg.

Verder gaat de gemeente aan de slag met wijkvernieuwing in de wijken Selwerd, Indische buurt/de Hoogte, Beijum en De Wijert-Noord.

Lees ook:

- Te weinig huizenbouw in Groningen: woningmarkt Ommeland onder druk
- 'Groningen stelt terecht strengere regels op tegen bouwen voor jongeren'
- Dossier: Wonen in Stad

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad woneninstad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws