Raad Grootegast terug van kerstreces

De gemeenteraad van Grootegast komt dit jaar nog een keer bij elkaar om een belangrijk besluit te nemen. Dat gebeurt vrijdagmiddag.
Op de agenda staat één onderwerp: de fusie van basisonderwijsorganisaties Westerwijs en Penta Primair.

Uitgesteld

Vorige week zou de raad daar al een besluit over nemen, maar dat werd uitgesteld. De raad stemde wel in met de fusie, maar niet met de statuten van de nieuwe fusie-organisatie.
Volgens de raad waren de statuten in strijd met de Wet op het primair onderwijs. Een jurist werd aan het werk gezet om de zaak uit te zoeken. De gemeenteraden van Zuidhorn, Leek en Marum hebben al wel hun goedkeuring aan de fusie gegeven.

Samengaan

Het openbare Westerwijs en het christelijke Penta Primair willen per 1 januari 2018 samengaan om onder meer het verdwijnen van scholen door krimp te voorkomen. Door de fusie wordt de oprichting van de zogeheten samenwerkingsscholen gemakkelijker.
Westerwijs heeft dertien basisscholen in de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn. Penta Primair heeft 22 scholen in de vier Westerkwartiergemeenten. Samen hebben beide organisaties acht zogeheten informele samenwerkingsscholen.