Instellingen

Grootegast geeft groen licht voor scholenfusie

© RTV Noord/Marco Grimmon
De basisonderwijsorganisaties Penta Primair (christelijk) en Westerwijs (openbaar) in het Westerkwartier kunnen vanaf 1 januari 2018 fuseren. Daarvoor gaf de gemeenteraad van Grootegast vrijdagmiddag toestemming.
Speciaal voor dit ene onderwerp moest de raad bij elkaar komen in de kerstvakantie, een unieke gebeurtenis.

Statuten

Twee weken geleden stemden de fracties in de raad van Grootegast unaniem in met de fusie, maar werden de statuten van de nieuwe basisonderwijsorganisatie afgekeurd. Volgens de raad waren de statuten in strijd met de wet op het primair onderwijs. Een jurist hield de statuten nog eens tegen het licht en concludeerde dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarop ging ook de Grootegaster raad akkoord, met uitzondering van GroenLinks. 
De gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn stemden al eerder in met de fusie. 

Net genoeg

Overigens waren maar acht van de vijftien raadsleden aanwezig en dat was net genoeg om een rechtsgeldige beslissing te nemen. VZ2000, de grootste partij van Grootegast, was uit protest afwezig. Volgens Harm Beute is er nu met stoom en kokend water een besluit genomen. terwijl een zorgvuldige afweging op zijn plaats was geweest, zegt hij. 

Reden fusie

Penta Primair en Westerwijs willen fuseren om onder meer het verdwijnen van scholen door krimp te voorkomen. Door de fusie wordt de oprichting van zogeheten samenwerkingsscholen gemakkelijker. 
Westerwijs heeft dertien basisscholen in het Westerkwartier, Penta Primair heeft 22. Samen hebben ze acht zogeheten informele samenwerkingsscholen. De nieuwe organisatie gaat Quadraten heten.