Waterschap treft maatregelen voor nieuwjaarsstorm

Waterschap Hunze en Aa's neemt maatregelen in verband met de storm die woensdag wordt verwacht. De waterstand is al hoog en komt door de storm verder onder druk te staan.

Spuien

Het waterschap gaat twee keer per dag spuien in verband met de verwachte zware regenval. Rijkswaterstaat zet bovendien in de nacht van dinsdag op woensdag de kleine zeesluis in Delfzijl open om overtollig water kwijt te raken.

Veel neerslag

Op Oudjaarsdag is veel regen gevallen en woensdag wordt opnieuw veel neerslag verwacht. Gewoonlijk staat het waterpeil op +0,53 NAP en naar verwachting neemt dat door de storm woensdag toe tot +0,75 boven NAP.
Ook waterschap Noorderzijlvest had al extra maatregelen genomen in verband met de hoge waterstand sinds Oudjaarsdag.