Rodenboog: 'Uitblijven nieuw schadeprotocol is collectief falen'

© RTV Noord
Dat ruim negen maanden na het afschaffen van het oude schadeprotocol er nog altijd geen nieuwe ligt, is een 'collectief falen'. Dat zegt burgemeester Albert Rodenboog donderdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Vinger in de pap

Eind maart is het oude protocol buiten werking getreden, omdat de NAM nog altijd een flinke vinger in de pap had. Het nieuwe schadeprotocol laat nog altijd op zich wachten, waardoor inmiddels vierduizend schademeldingen op de plank liggen.

Te laat

Eind vorig jaar liet gasminister Eric Wiebes (VVD) nog weten dat het nieuwe protocol er in januari - deze maand - moet komen. Dat is volgens Rodenboog nog altijd veel te laat:
'2017 had op ten minste één punt een enerverender jaar mogen zijn. We hadden met meer problemen willen afrekenen en met meer oplossingen een begin willen maken dan is gelukt.'

'Eerst zien, dan geloven'

Ook heeft Rodenboog er geen vertrouwen in dat het winningsniveau de komende kabinetsperiode naar beneden gaat: 'Wiebes wil zoeken naar mogelijkheden om de productie verder te kunnen beperken. Dat klinkt positief, maar door schade en schande wijs: eerst zien, dan geloven.'

Versterking

Eén van de positieve punten is volgens de burgemeester de versterking van schoolgebouwen. Volgende week opent tot zijn vreugde het versterkte en verduurzaamde gebouw van de gereformeerde basisschool de Klim-op in Middelstum:
'De school staat symbool voor het scholenprogramma, waarin met schoolbesturen, teams, ouders en kinderen naar nieuwe schoolgebouwen wordt gewerkt die bestand zijn tegen aardbevingen en de deuren opent naar de toekomst.'

Fusie

De nieuwjaarsbijeenkomst in Loppersum donderdagavond is één van de laatsten. Over twee of drie jaar gaat de gemeente fuseren met Delfzijl en Appingedam. Volgens Rodenboog wordt over niet al te lange tijd bekend wanneer de colleges in het huwelijksbootje willen stappen.