Rijk stimuleerde werkplein Fivelingo tot opzetten 'Moorlagconstructie'

De constructie om een uitzendbureau naast een werkvoorzieningsschap te laten functioneren, is ook in onze provincie opgetuigd.

Sterker nog, de Rijksoverheid stimuleerde Werkplein Fivelingo en het Drentse werkvoorzieningsschap Alescon om uitzendbureau Jobber Flex op te zetten. 'Zonder dit uitzendbureau hadden we geen kans gehad om voor de arbeidsmarktregio's Groningen en Noord-Drenthe de tender binnen te slepen', zegt directeur Egberdien ten Brink van Werkplein Fivelingo. Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving wordt geprobeerd een bepaalde opdracht te krijgen.

Afspraakbanen

Dit uitzendbureau is volgens het Rijk nodig om de 2.500 'afspraakbanen' voor de uitvoering van de Participatiewet te realiseren. 'Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door het Rijk toegewezen aan Fivelingo, die ze via het uitzendbureau Jobber Flex onderbrengt bij Rijksdiensten in Groningen', vervolgt Ten Brink. Volgens haar kan gedacht worden aan Rijksoverheidsdiensten als DUO en RDW. 'Maar er is door het Rijk nog geen één afspraakbaan gerealiseerd in de 27 gemeenten in Groningen en Drenthe', zegt ze er ook bij.

Andere cao

Wanneer het Rijk wél een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt via Jobber Flex onderbrengt bij een Rijksdienst, gebeurt dat de eerste 26 weken via de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Dat is een andere cao dan die van kracht is bij DUO of RDW. 'Maar na 26 weken is de werkgever verplicht om het minimumloon van de eigen cao te betalen,' stelt Ten Brink.

De constructie is omstreden, sinds PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag onder vuur ligt door een gewonnen rechtszaak van vakbond FNV tegen werkvoorzieningsschap Alescon.

Moorlag

Alescon startte in 2011, vier jaar voordat Moorlag daar aantrad, ook een uitzendbureau en bracht daar vierhonderd arbeidsbeperkten onder. Moorlag wordt door de FNV en door andere PvdA'ers verweten dat hij niet tegen deze constructie heeft opgetreden.

Moorlag zelf zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld en wees er eerder op dat soortgelijke constructies door het hele land zijn opgetuigd.

Lees ook:

- Gebruiken meer sociale werkplaatsen de Moorlag-constructie?
- PvdA-top negeerde signalen over schijnconstructie Moorlag
- Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag
- Groninger PvdA'ers worstelen met situatie rond Kamerlid Moorlag

Meer over dit onderwerp:
moorlag APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws