Bomenkap mag doorgaan: géén vertraging Ringweg Zuid

De verdiepte zuidelijke ringweg
De verdiepte zuidelijke ringweg © VIA Drupsteen
De verbouwing van de Zuidelijke Ringweg in Groningen loopt géén vertraging op door vleermuizen. De Raad van State oordeelt woensdagochtend dat de nodige bomenkap langs de ringweg mag doorgaan.
De zaak was aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De natuurorganisaties vinden dat voor de bomenkap in alle deelgebieden een zogenoemde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een 'verklaring van geen bedenkingen' verleend had moeten worden.

Bang voor voedselplekken en vliegroutes

De natuurorganisaties zijn bang dat de zogenoemde foerageergebieden – gebieden waar dieren voedsel zoeken – en vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap.
Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijven de foerageergebieden in vier van de vijf deelgebieden voldoende beschikbaar. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de vliegroutes van de vleermuizen bruikbaar te houden. Ook worden de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen door de kap van de bomen niet aangetast.

Vraagtekens weggenomen

Er waren nog vraagtekens over één bepaald gedeelte van het tracé (deelgebied G), zegt woordvoerder Gert-Jan Klapwijk van de Raad van State, maar ook daar mag de kap doorgaan. 'Voor dat deel was nog een ontheffing nodig van de natuurregelgeving. Die was er nog niet op het moment dat deze zaak werd aangespannen, maar dat is achteraf rechtgezet. En daarom is voor dat gebied de kap ook toegestaan.'
Drie vragen en antwoorden:

1. Waarom was de bomenkap nodig?

De bomenkap om de ringweg heen is nodig voor het aan kunnen leggen van de verdiepte ringweg en een tijdelijke ringweg langs de DUO en het Sterrebos. De aannemingscombinatie Herepoort vroeg in totaal vijf vergunningen aan voor de bomenkap.
Onder andere de Natuurfederatie en de Vleermuiswerkgroep maakten echter bezwaar tegen de kap, vooral omdat de bomen belangrijk zijn voor vleermuizen. In november blokkeerde de Raad van State de bomenkap, in afwachting van de uitspraak van vandaag. Ze wilde uitzoeken of de bomenkap inderdaad schadelijk is voor de vleermuizen.
Voor een ander deel van de bomenkap gaf de Raad van State in december nog groen licht.

2. Wat als de Raad van State anders had besloten?

Als de bomenkap niét was toegestaan, had de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg grote vertraging opgelopen. Bomenkap is namelijk niet toegestaan in het broedseizoen, dat in maart begint.
In het uiterste geval moesten de plannen voor de nieuwe ringweg terug naar de tekentafel. 'Voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg moeten al die bomen worden gekapt. Let wel: aan de plannen hebben 120 ontwerpers gewerkt. Dat doe je niet zo maar even over', zei manager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort in november vorig jaar.
Dankzij het toestaan van de bomenkap kan de aannemerscombinatie grotendeels vasthouden aan de originele projectplanning. Wel heeft de aanleg van de tijdelijke ringweg vertraging opgelopen. Die werd opgeschort in afwachting van deze Raad van State-uitspraak. De lucht op dat gebied is ook nu nog niet geklaard.

3. Wat behelst de verbouwing van de Ringweg ook alweer?

De verbouwing van de Zuidelijke Ringweg is een enorm project dat het hele verkeer door en in de stad Groningen aan gaat. Met onder andere deze aanpassingen moet het verkeer beter doorstromen:
- Doorrijden op het Julianaplein en het Vrijheidsplein: daar moeten de verkeerslichten worden vervangen voor grote lussen, waardoor je zonder onderbreking alle kanten op moet kunnen rijden.
- Ter hoogte van de DUO en daar omheen wordt de Zuidelijke Ringweg verdiept. Nu loopt de weg nog verhoogd bovengronds door de stad.
- Voordat de verbouwde en verdiepte ringweg klaar is, wordt er een tijdelijke ringweg aangelegd náást de huidige ringweg. Zo kan het verkeer ook tijdens de werkzaamheden doorstromen.
Alle belangrijke veranderingen lees je hier.
Het Julianaplein na de verbouwing van de ringweg: geen verkeerslichten, maar grote lussen.