RUG haalt met proeven op wilde dieren woede van Animal Rights op de hals (update)

Stichting Animal Rights beschuldigt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van onethische dierproeven met wilde dieren.

Onderzoekers gebruiken spreeuwen en kauwen die ze met behulp van nestkasten hebben gevangen. Het gaat om maximaal 250 wilde spreeuwen en vijftig wilde kauwen.

Vergunning

Dierproeven zijn volgens de wet alleen toegestaan met daarvoor gefokte dieren. Wilde dieren mogen alleen als het doel van het onderzoek anders niet kan worden bereikt. De universiteit heeft voor deze dierproeven een vergunning aangevraagd en gekregen. Maar volgens de dierenrechtenorganisatie had dit nooit moeten gebeuren.

Directeur Rober Molenaar: 'De onderzoekers zijn in overtreding, omdat het volstrekte willekeur is om voor deze dierproeven wilde dieren te gebruiken.'

Reactie RUG

De Rijksuniversiteit reageert met een schriftelijke verklaring op de beschuldigingen. Daarin benadrukt de RUG dat voor deze dierproeven een vergunning is verleend. 'De ethische afweging is hierbij een belangrijk aspect.' In zijn algemeenheid wil de universiteit 'zo min mogelijk proefdieren gebruiken en waar mogelijk proefdiervrij werken. Het ongerief voor de proefdieren beperken wij zoveel als mogelijk.'

Wilde kauwen

In dit geval kan de universiteit niet anders dan wilde dieren gebruiken, stellen de onderzoekers zelf. Op vragen van de vergunningverlener (Centrale Commissie Dierproeven) antwoorden ze dat kauwen alleen mondjesmaat te koop worden aangeboden. Over de afkomst van die dieren zou ook nog eens te weinig bekend zijn om gedegen onderzoek te kunnen doen.

Slaaponderzoek

Het gaat om een onderzoek naar slaap. Dat gebeurt tot nog toe met nachtdieren, zoals muizen en ratten. De RUG-onderzoekers willen vogels gebruiken, omdat zij overdag actief zijn en niet tot de zoogdieren behoren. Ook is er nog weinig kennis over hoe vogels slapen. 'Vogels vormen daarmee bij uitstek een diergroep die oude inzichten over slaap kan bevestigen of juist nieuwe inzichten kan genereren.'

De kauw is volgens de aanvraag extra interessant, omdat het een intelligente vogel is. Dat maakt onderzoek naar de rol van slaap voor de hersenen interessant.

'Matig ongerief'

De dieren ondergaan een operatie voor het plaatsen van elektrodes die hun hersenactivitet en nekspieracitiviteit meten. De vogels worden daarna uit hun slaap gehouden. Spreeuwen moeten heen en weer vliegen in hun kooi om voedsel te bemachtigen. In de aanvraag stellen de onderzoekers dat dit voor de dieren niet meer dan 'matig ongerief' oplevert. Na het experiment worden de dieren gedood.

Voor Animal Rights is dit alles onacceptebal. Molenaar: 'Dit is een klassiek voorbeeld van een onethische dierproef, waarbij nut en noodzaak onvoldoende bewezen is. We roepen de RUG op om de dierproeven direct te staken en om de vogels te rehabiliteren en vrij te laten.'

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws