Ingezonden brief: 'Groningers, laat je niet langer iets wijs maken'

© RTV Noord
'De frustraties en woede van de Groninger bevolking richt zich te veel op de NAM en haar moeder Shell/Exxon en te weinig op de overheid zelf.'
Dat schrijft de Groninger econoom en jurist Antonie Kerstholt in een ingezonden brief aan RTV Noord.

Overheid zonder spaarpot

Volgens Kerstholt zijn de inkomsten van de overheid uit de winning van Groninger gas allemaal al uitgegeven aan de verzorgingsstaat Nederland en aan de overheidsbegroting. 'En er is door de overheid helaas geen spaarpot aangehouden om de schade die is ontstaan als gevolg van die decennialange winning van aardgas, te vergoeden. Daarom kiest de Staat tot nu toe heel slim voor het doorspelen van schadeclaims naar de exploitant van het gas, de NAM. Die is als enige partij namelijk juridisch aansprakelijk. Daarover zijn alle juridische deskundigen het wel eens. Hoeveel boter kun je als overheid op je hoofd hebben...'

Belang van de aandeelhouders

'Shell heeft één van de beste juridische afdelingen ter wereld. De reikwijdte van de terreinen waarop gewerkt wordt binnen Shell Legal is immens', citeert Kerstholt van de website van Shell Legal. Hij vervolgt: 'Dat verklaart de aard en inhoud van de communicatie en de juridische geschillen die Groningers tot nu toe hebben ervaren in de omgang met Shell-dochter NAM. Zeker als gelet wordt op de speciale taak van deze Shell-juristen, zoals weergegeven op hun site: het beschermen van het belang van de aandeelhouders. Achter de schermen van de NAM is deze afdeling dus ook actief in het juridisch strategisch proces van de afhandeling van de schadeclaims. De NAM juridisch geheel buiten spel zetten is alleen mogelijk volgens een in oktober 2017 uitgebracht advies van de adviescommissie Hammerstein over het ontwerp Schadeprotocol als de NAM daarmede volledig instemt. En dat valt nauwelijks te verwachten gelet op de hoofdtaak van het beschermen van aandeelhoudersbelangen van Shell Legal. Groningers moeten dus een andere insteek kiezen.'

Schatplichtig

De politiek en overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners, aldus Kerstholt. 'Daarnaast heeft de overheid een verantwoordelijkheid als tekortschietende boekhouder. Het verjubelen van de aardgasbaten zonder het reserveren van een spaarpot voor toekomstige problemen als gevolg van de winning van aardgas, is economisch een uiterst kwalijke zaak. En dat maakt de overheid schatplichtig aan alle Groningers om een structureel fonds in het leven te roepen van waaruit de schadeclaims ruimhartig kunnen worden betaald. Zonder al te veel rekening te houden met juridische fijnmazigheden en details. De financiële belangen van gedupeerde Groningers moeten eindelijk eens dominant zijn ten opzichte van het juridisch geneuzel en de chaos welke de schadeafhandeling in Groningen al jaren zo kenmerkt', besluit Kerstholt zijn ingezonden brief.