Minister: verplichte communistische bestuurder Chinese campus RUG 'zorgwekkend'

© Flickr Creative Commons/Beeldbewerking RTV Noord
Minister Van Engelshoven van Onderwijs vindt het 'zorgwekkend' dat de Rijksuniversiteit Groningen op de campus in Yantai een partijsecretaris van de Chinese Communistische Partij moet aanstellen.
Dat schrijft de minister aan de kamercommissie voor onderwijs. Die had de minister gevraagd om een reactie. De minister heeft haar zorgen overgebracht in een gesprek met de RUG.

Achtergrond

De Rijksuniversiteit Groningen wil in het Chinese Yantai een campus opzetten voor in eerste instantie veertien opleidingen. Eind november bleek dat de Communistische Partij in het bestuur van alle buitenlandse universiteiten in China een partijsecretaris wil hebben.
Volgens bestuursvoorzitter Sibrand Poppema komt de academische vrijheid daarmee niet in gevaar. Hij is van plan de president van de nieuwe universiteit die functie te geven en die gaat niet over onderzoek en opleidingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de vicepresident en dat zal altijd iemand uit Groningen zijn.

Academische vrijheid waarborgen

Voor de minister is het te vroeg om te zeggen of de academische vrijheid daarmee voldoende is gewaarborgd. Dat beoordeelt ze pas als de aanvraag van de RUG voorligt. 'Op dat moment zal ik bezien op welke wijze de RUG invulling geeft aan de maatregelen om de academische vrijheid te waarborgen.'
Wel maakt ze duidelijk dat academische vrijheid absoluut gegarandeerd moet zijn. 'Gezien het belang dat ik hecht aan de academische vrijheid, zal ik daar bij de beoordeling van een aanvraag niet lichtvoetig mee omgaan.'

Stevige brief

SP-kamerlid Frank Futselaar vroeg namens de kamercommissie om een reactie van de minister. Hij noemt het 'een vrij stevige brief. Hoewel er niet expliciet stelling wordt genomen tegen Yantai is wel duidelijk dat het wat de minister betreft nog geen gelopen race is.'

Nieuwe aanvraag

De Rijksuniversiteit is op dit moment bezig met een hernieuwde aanvraag voor de campus in China. Daar moet de Universiteitsraad (vertegenwoordiging van studenten en personeel) over stemmen. Het universiteitsbestuur trok de eerste plannen in toen bleek dat de raad niet akkoord zou gaan. Instemming van de raad is verplicht.
Als de universiteitsraad akkoord is moet de minister toestemming geven. Dat kan pas als de wet- en regelgeving voor opleidingen in het buitenland is afgerond. Dat proces loopt nog en is vermoedelijk dit voorjaar afgerond.