Kamervragen over dierproeven: 'Wilt u de RUG sommeren de vogels vrij te laten?'

© Chris Bakker / RTV Noord
De Partij voor de Dieren wil dat de vogels die worden gebruikt voor dierproeven bij de Rijksuniversiteit worden vrijgelaten.
Tweede Kamerlid Frank Wassenberg doet dit verzoek aan het adres van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook wil hij weten waarom er toestemming is verleend om kauwen en spreeuwen te vangen en na de proef te doden.
Stichting Animal Rights trok donderdag aan de bel over de dierproeven bij de RUG. Directeur Robert Molenaar stelde dat de onderzoekers in overtreding zijn. De universiteit gaf aan het aantal proeven zo veel mogelijk te beperken en wees op de afgegeven vergunning.