Kranten over zaak-Moorlag: 'De hele PvdA is beschadigd'

Van 'knullig en chaotisch' tot 'vriendelijke reus met pech'. De ochtendkranten schrijven maandagochtend uiteenlopend over het aanblijven van het Groningse PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Moorlag kwam onder vuur te liggen omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon in Assen arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie.

Volkskrant: 'Vriendelijke reus met pech'

De Volkskrant besteedt bijna 3,5 pagina aan de kwestie. Naast het nieuws op de voorpagina, staan er op pagina 13, 14 en 15 een analyse en een achtergrondverhaal over Moorlag.

'De kwestie zal nog wel even model staan voor de existentiële worsteling waarin de PvdA verkeert sinds de partij bij de verkiezingen (...) bijna werd weggejaagd. (...) Er is een sterke stroming die terug wil naar de zuivere sociaal-democratische idealen en zo snel mogelijk wil afrekenen met de compromissen die de PvdA in de regering voor haar rekening nam. Met Moorlag heeft de partij iemand in eigen gelederen die juist herinnert aan het eigen beleid'.

In gesprekken met mensen in de omgeving van Moorlag in een portretterend achtergrondverhaal komt de Volkskrant tot de conclusie dat het beeld dat de afgelopen weken over hem is geschetst 'totaal niet bij de sociaal-democraat William past'. 'En dat hij gehecht is aan het pluche is al helemaal onzinnig: hij heeft zich onder grote druk verkiesbaar laten stellen', zegt Edith Snoeij, voormalig voorzitter van FNV-bond Abvakabo tegen de krant.

Hij was de goede man die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was
Romke Visser - Statenlid PvdA in Groningen

Romke Visser, lid van Provinciale Staten in Groningen voor de PvdA analyseert: 'Misschien heeft hij zich onvoldoende gerealiseerd dat mensen bereid zijn om politieke broedermoord te plegen omwille van hun eigen positie. Maar hij heeft vooral pech. (...) Hij was de goede man die op het verkeerde moment op de verkeerde plaatst was'.

Trouw: PvdA handelde 'knullig en chaotisch'

'Wat blijft hangen is vooral de knullige en chaotische wijze waarop de PvdA is omgesprongen met de kwestie', meldt dagblad Trouw. De zaak verdeelde de partij tot op het bot. 'Rekkelijken stonden tegenover preciezen'. De affaire dreigde te escaleren met gevolg dat de fractie zou scheuren, een nachtmerrie-scenario voor de partij, oordeelt Trouw.

Volgens de krant zal de PvdA met weinig plezier terugkijken op de afgelopen maand. Partijleider Asscher bleek lijnrecht tegenover voorzitter Vedelaar te staan. Diezelfde voorzitter wilde Moorlag weg hebben, maar vindt nu ook dat hij een 'geloofwaardig Kamerlid' kan blijven. Datzelfde Kamerlid schuift dinsdag aan bij de fractie in de wetenschap dat een deel het vertrouwen in em kwijt was. Dat de partij hardop roept nu vooral vooruit te willen kijken, is niet vreemd. Over twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen, besluit de krant.

NRC Next: Alle betrokkenen hebben schade opgelopen

NRC Next besteedt het voorpagina-artikel aan de zaak Moorlag. Volgens de krant heeft de partij het pijnlijkste scenario weten te voorkomen: afsplitsing van één van de negen Tweede Kamerleden. 'Maar de affaire waar de partij nu een punt achter hoopt te zetten, kent uitsluitend verliezers'.

NRC-Next meent dat alle betrokkenen schade hebben opgelopen. Moorlag, die bekend is geworden als 'die PvdA'er van de schijnconstructie'. Voorzitter Vedelaar, net aangetreden die hem overhaast de wacht aanzegde. De Tweede Kamerfractie, die tot twee keer toe een draai moest maken. En partijleider Lodewijk Asscher, die in een cruciale fase van de affaire afwezig was, besluit NRC-Next.

Telegraaf: 'Moorlag trekt aan het langste eind'

De Telegraaf analyseert: 'Al met al trekt hij (Moorlag, red.) nu wel aan het langste eind. Hoewel het partijbestuur, de Jonge Socialisten en later ook de fractieleiding van hem af wilden, wist hij met zijn publieke verzet sympathie in de PvdA op te wekken. Hij stelt 'alles in het werk te zullen stellen om het vertrouwen te herstellen van de mensen wiens vertrouwen in hem is aangetast'.

Dagblad van het Noorden: 'De PvdA is als een bokser die zichzelf knock-out sloeg'

Dagblad van het Noorden laat opgeluchte PvdA'ers in de regio aan het woord. Ze vinden over het algemeen dat het aanblijven van William Moorlag echt van belang is in het gevecht dat Groningen voert in het gasdossier. Ze gaan er vanuit dat hij zich weinig aantrekt van de zware kritiek die de afgelopen weken werd geuit door het partijbestuur en enkele fractiegenoten. Ze refereren aan een uitspraak die hij zelf deed als oud-gedeputeerde. 'Een politicus moet de eigenschappen hebben van een granieten aanrecht. Slagvast, krasvast en zuurbestendig'.

Het hoofdredactioneel commentaar van de krant gaat ook over de kwestie. 'De PvdA hangt in de touwen. Als een bokser die zichzelf knock-out heeft geslagen. Het vertrouwen tussen Asscher, de Kamerfractie en Moorlag is aan diggelen'.

Volgens de krant is de kwestie ontaard in een onfrisse afrekening met het verleden waarin PvdA'ers verantwoordelijkheid droegen voor bezuinigingen en maatregelen namen om de gevolgen daarvan op te vangen. Het was wel zo eerlijk geweest gewoon te erkennen dat de PvdA mede de architect is van het gevoerde beleid tijdens de vorige kabinetsperiode. 'Achteraf proberen de handen te wassen in onschuld heeft de partij in een lastige spagaat gebracht. Het aanblijven van Moorlag verandert daar niets aan', oordeelt de krant.

De affaire legde pijnlijk bloot hoe gehavend de partij uit bijna vijf jaar regeren is gekomen
Hanneke Keultjes en Hans van Soest - journalisten AD

AD: 'Tekenend voor verscheurde PvdA'

Het Algemeen Dagblad heeft een artikel op de voorpagina met het nieuws, en een vervolg op pagina 5. Volgens het AD komt de partij gewond uit de strijd door de kwestie. 'De affaire legde pijnlijk bloot hoe gehavend de partij uit bijna vijf jaar regeren in het kabinet-Rutte II is gekomen. Na de grootste electorale afstraffing uit de parlementaire geschiedenis (29 zetels verlies) probeert de partij in de oppositie zichzelf driftig wer wat kleur op de wangen te geven. Zó driftig, dat het zichzelf de afgelopen weken in de voet schoot'.

Lees ook:


- Opgeluchte Moorlag: 'Ik kom hier natuurlijk niet zonder schade uit'
- Groningse PvdA-voorzitter: 'Aanblijven Moorlag is een goed besluit'
- Verdeelde reacties op aanblijven Moorlag als PvdA-Kamerlid
- William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid van de PvdA (update)
- Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag

Meer over dit onderwerp:
tk2017 achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws