Ruim honderd mensen op bijeenkomst 'Versterking, samen sterker'

Ruim honderd mensen zijn dinsdagavond op de inspiratiebijeenkomst 'Versterking, samen sterker' in Overschild afgekomen. De bijeenkomst was voor iedereen die in een dorp, wijk of buurt woont waar versterkingen nu of later aan de orde zijn.

Bevolking bij elkaar houden

De bijeenkomst is georganiseerd door de Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad. 'Het doel van de avond was om de bevolking bij elkaar te houden, zodat ze elkaar kunnen helpen om hun dorp of wijk straks samen beter te maken als de versterkingsoperaties voor hen opportuun wordt', zegt Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad.

Witboek Overschild

Als voorbeeld noemt hij het dorp Overschild. Zij maakten een Witboek voor de versterking van Overschild. Het boek is een handleiding voor wat het dorp en inwoners kunnen doen in het versterkingstraject.

Ervaringen uitwisselen

In de gymzaal van het dorpshuis de Pompel kregen de geïnteresseerden een presentatie van Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild en Dorpsbelangen Loppersum. Daarna gingen de aanwezigen in kleinere groepjes uiteen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

'Op deze manier hopen we mensen een stapje verder te helpen in het hele proces, waar ze uiteindelijk niet om hebben gevraagd', zegt Wigboldus.

Informatiebehoefte groot

Dat bleek ook wel nodig, niet iedereen was helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen en de behoefte aan informatie was groot. 'Het gaat dan vooral om informatie uit andere dorpen, wat daar allemaal speelt', zegt Hilda Hoekstra van Groninger Dorpen. 'Er is vooral veel onduidelijkheid over wat er staat te gebeuren.'

Samen sterk

De boodschap van de avond naar de geïnteresseerden was dan ook dat dorpen samen sterk moeten zijn. 'Ze moeten initiatief en regie houden in het geheel, want dan krijg je wat voor elkaar. Waar het niet lukt om goed in contact te zijn met instanties die je nodig hebt zoals bijvoorbeeld de provincie, ga er dan wel voor staan en kom in actie', besluit Hoekstra.

Lees ook:

- Kamerleden op werkbezoek: veel indrukken, weinig toezeggingen
- Versterkingen Overschild: Bewoners maken zich ernstige zorgen
- Meerjarenprogramma Alders komt pas in 2018

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok OVERSCHILD
Deel dit artikel:

Recent nieuws