Stad presenteert plannen voor wijkvernieuwing

Het stadhuis van de gemeente Groningen
Het stadhuis van de gemeente Groningen © Chris Bakker / RTV Noord
Ze kondigde het in september 2016 al aan en woensdagmorgen presenteerde de gemeente Groningen de plannen: vier wijken worden de komende jaren flink opgeknapt.
Het gaat om Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert.

Investering

De gemeente doet dit samen met de woningcorporaties in de stad. In totaal steken ze de komende jaren tientallen miljoenen in de wijken. Vorig jaar had de stad al een extra bedrag van 2,5 miljoen euro voor wijkvernieuwing gereserveerd, bovenop het bestaande budget.
Een deel van dit bedrag (1,35 miljoen euro) wordt gebruikt om dit jaar al diverse projecten te realiseren.

Wijkgebonden besluiten

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf wordt per wijk gekeken waar behoefte aan is. 'De input halen we uit allerlei informatie en analyses, maar natuurlijk sluiten we bovenal aan op vragen en initiatieven uit de wijk zelf.'
Ook scholen, ondernemers, ziekenhuizen en andere organisaties doen mee. Volgens wethouder Ton Schroor wordt het nog best spannend of de gemeente erin slaagt bij de plannen van bewoners aan te sluiten. 'Daar hebben we nog wel wat te leren.'

Vernieuwing

Volgens directeur Lex de Boer van Lefier kijken gemeente en corporaties naar zowel ruimtelijke vernieuwing als sociale problemen. In Selwerd bijvoorbeeld heeft één op de tien bewoners een dossier bij de WIJ-teams. Dat moet anders, wil de wijk een betere toekomst tegemoet gaan, zo is het idee.

Minder sociale huur

Wethouder Van der Schaaf denkt dat het ook nodig is om in dit soort wijken meer verschillende soorten woningen op te nemen. 'Misschien moeten er meer duurdere woningen komen of meer gezinswoningen, zodat je de wijk in de breedte stabieler maakt.' Hij vindt wel dat je dan op andere plekken sociale huurwoningen bij moet bouwen, zodat het totaal aan goedkope woningen niet daalt.
Uiteindelijk moeten de wijken duurzame, betaalbare woningen krijgen in een groene en veilige omgeving. Directeur Lex de Boer van Lefier vindt zelf dat de duurzaamheidsambitie eigenlijk nog wel wat sterker had gemogen.

Acties

In de plannen die nu gepresenteerd zijn, staan al een aantal concrete acties voor dit jaar. Zo gaat in De Wijert de Wijkdeal De Wijert van start. Daarnaast willen ze de eerste helft van dit jaar gebruiken om 'uitvoeringsagenda' te maken, waarin de plannen voor de komende vijf tot tien jaar staan.