Minder schrijnende gevallen in 2017, maar situatie is vaak wél complexer

Een versterkte woning met aardbevingsschade
Een versterkte woning met aardbevingsschade © Jos Schuurman / FPS
De commissie Bijzondere Situaties ziet steeds minder aanvragen van schrijnende gevallen met aardbevingsschade. Dat staat in het jaarverslag over 2017. Wel neemt de complexiteit toe van de meldingen die blijven binnenkomen.
De onafhankelijke commissie onder leiding van oud-burgemeester Janny Vlietstra van Winschoten is sinds april 2014 actief en komt in actie bij mensen die als gevolg van de aardbevingen in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen. In zo'n geval is bijvoorbeeld al sprake van financiële problemen en psychische of medische problemen.

Zes woningen opgekocht door NAM

Het afgelopen jaar zijn er 28 van die schrijnende meldingen binnengekomen bij de commissie. Twaalf daarvan zijn nog in behandeling, de rest is afgehandeld.
In 2017 zijn in totaal zes woningen opgekocht door de NAM, in opdracht van de commissie Bijzondere Situaties. Anderen hebben op een andere manier financiële hulp gekregen.

Versterking

De commissie zag afgelopen jaar ook de eerste aanvragen binnenstromen over de versterkingsoperatie. Het gaat dan om 'mensen die hun woning willen of moeten verkopen wanneer de versterkingsoperatie op stapel staat of net is gestart', zo staat in het jaarverslag. 'Verkoop is in een dergelijke situatie vaak problematisch.'

Kinderen en ouderen

Voor de lange termijn houdt de commissie zorgen over onder andere de sociaal psychische impact op jongeren. Dat is in lijn met een eerder rapport van de Kinderombudsvrouw, die zich daar ook zorgen over maakt.
Maar de commissie zegt zich ook juist zorgen te maken over de oudere Groningers. 'De noodzaak groeit, aangezien betrokkenen steeds ouder worden en de situaties daarmee schrijnender', zo stelt de commissie. 'Dit zijn mensen voor wie de jaren - misschien nog wel meer dan voor anderen - gaan tellen. Hen daar een waardige invulling aan te kunnen laten geven, is niet meer dan humaan.'

Geld bijna op

De commissie Bijzondere Situaties heeft sinds april 2014 al bijna 13,5 miljoen euro uitgegeven om mensen te helpen. Voor de regeling is tot op heden 15 miljoen euro beschikbaar.
In de periode sinds april 2014 zijn in totaal 234 schrijnende gevallen gemeld. Naast de twaalf gevallen van afgelopen jaar, zijn ook zes oude gevallen nog altijd in behandeling.