Ook raad Appingedam roept unaniem op tot stopzetten gaswinning

© Jos Schuurman / FPS
In navolging van de gemeenteraad van Loppersum, heeft nu ook de raad van Appingedam unaniem een motie aangenomen waarin wordt geëist dat de gaswinning in onze provincie zo snel mogelijk wordt afgebouwd.
Ook verlangen de partijen dat de minister vóór 1 februari een knoop doorhakt over een nieuw schadeprotocol en schadefonds, en eisen ze dat de versterking van huizen wordt versneld.

Naar rechter

Verder verlangt de Damster raad dat de minister de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen omtrent de veiligheid van de gaswinning onverkort overneemt.
Als er onvoldoende gehoor aan deze eisen wordt gegeven, vindt de gemeenteraad dat er nieuwe rechtszaken tegen de Staat moeten worden aanspannen.

Unaniem aangenomen

Eerder nam de gemeenteraad van Loppersum de motie al unaniem aan. De gemeenteraden hopen hiermee een krachtig signaal af te geven aan het Rijk.
Volgens de gemeenteraad van Appingedam ligt de tijd van vriendelijk vragen aan de minister of Tweede Kamer achter ons, en is het nu tijd voor actie.