Burgercomité Haren doet aangifte tegen provincie Groningen

Burgercomité Haren heeft aangifte gedaan tegen de Provincie Groningen. Dat heeft voorman Gustaaf Biezeveld van het burgercomité vrijdagmiddag tijdens de hoorzitting over de herindeling gezegd.

'Een overheid die valsheid in geschrift pleegt, schendt de rechtsstaat en ondermijnt het vertrouwen van de burgers.'

Het burgercomité, die tegen de herindeling met Groningen en Ten Boer is, vindt dat er een valse gang van zaken wordt geschetst door de provincie Groningen. De provincie heeft aan politiek Den Haag geadviseerd om Haren samen te voegen met Groningen en Ten Boer. Het comité heeft al meerdere keren laten weten dat ze de herindelingsargumenten van de provincie Groningen laakbaar vindt.

'Het is uitermate ernstig dat het herindelingsadvies cruciale onwaarheden, halve waarheden en omissies bevat', zei Biezeveld tegen de aanwezige Kamerleden. 'Daarom heeft het Burgercomité tegen de provincie Groningen en enkele leidinggevenden aangifte gedaan.' 

Hoorzitting

De vaste commissie van Binnenlandse Zaken kwam vrijdagmiddag naar Groningen om meer informatie te krijgen over het herindelingsdossier. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer in de Tweede Kamer. Organisaties en burgers konden aan Haagse politici laten weten hoe zij denken over de herindeling. De situatie rondom Haren was veruit het meest besproken onderwerp.

18 sprekers

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) was de eerste van achttien sprekers. De toeschouwers, die vooral uit Haren kwamen, konden hun boe-geroep niet onderdrukken toen Brouns zijn verhaal deed.

De provinciebestuurder vindt dat Haren zich bij Groningen en Ten Boer moet voegen. 'Op basis van rapporten van derden kwam naar voren dat er beperkte ambtelijke kracht was, lange termijn visie ontbrak en omliggende gemeenten waren niet bereid samen te werken.'

Democratisch besluit negeren

Toch was het SGP-raadslid Roelof Bisschop die zich afvroeg waarom de provincie het democratisch besluit van Haren negeerde. De raad van Haren besloot namelijk om zelfstandig te blijven.

Brouns liet weten dat het negeren van dat Harener besluit geen makkelijke beslissing was. Het provinciebestuur is namelijk voor een herindeling van onderop, dus geen gedwongen herindeling. 'We hebben lange tijd besproken of we van ons basisprincipe af konden stappen.

Het werd de aanwezige herindelingstegenstanders te gortig toen de gedeputeerde zei dat het gemeentebestuur van Haren heeft ingestemd met een fusie. 'Er is ingestemd met een herindeling. Dat valt terug te lezen in de verslagen. De raad van Haren heeft daar overigens niet mee ingestemd.'

Gemeente Haren

Namens de gemeente Haren was wethouder Michiel Verbeek (D66) naar voren geschoven om zelfstandigheid te bepleiten. Hij hield een dusdanig vlammend betoog dat VVD-Kamerlid Albert van den Bosch begon te twijfelen aan de politieke kleur van de wethouder. 'Het is voor het eerst dat ik een D66'er zo'n fel betoog hoor houden voor kleinschaligheid', grapt het VVD-kamerlid. 'Ik vraag mij nu af of u wel bij de goede partij zit.'
Wethouder Verbeek vroeg de Kamerleden om vertrouwen te hebben in zijn gemeente. 'Geef kleine gemeenten de ruimte en laat u niet leiden door het gegeven; hoe groter hoe beter.'

Volgens Verbeek laten de decentralisaties in de zorg het gelijk van de kleine gemeenten zien. 'Men verwachtte door de decentralisaties grotere gemeente. Gelukkig liep het anders. We weten inmiddels dat de kleine gemeenten de taken voortreffelijk uitvoeren.'

'Een goede buur'

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen verzekerde Haren dat de stad altijd een 'goede buur' zal blijven. 'Ook op het moment dat u (Kamerleden, red.) een ander besluit neemt dan ons voor ogen staat.'

Wederom benadrukte Den Oudsten dat er snel duidelijkheid moet komen over de herindeling. 'We zien dat er een splijting komt. Hoe langer het proces duurt hoe dieper de wond die geslagen wordt.' Hij vindt dat het proces al te lang duurt.

Naast bestuurders, deden ook organisaties en inwoners hun zegje. Zoals de ondernemersvereniging Ondernemend Haren. 'Het bestuur is niet voor, maar ook niet tegen', zegt voorzitter Jos van Stratum. Toch blijkt uit het verdere verhaal van de ondernemers dat de club vooral tegen is. De verhoging van de belastingen is vooral een heikel punt.

Hoogkerk

Tussen de toch veelal grijzende en kalende aanwezigen bracht de Jongerenraad Haren de gemiddelde leeftijd naar beneden. Net als het Harener gemeentebestuur ziet ook de Jongerenraad een fusie niet zitten. 'Kijk naar Hoogkerk', zegt Freek van den Berg. 'Hoogkerk is helemaal aangegroeid tegen de stad. Wij willen Haren dat lot niet aandoen.'

Als alles volgens planning verloopt, dan zal de Tweede Kamer in april de herindeling bespreken. Als ze er een oordeel over hebben gaat het document naar de Eerste Kamer. Voor het zomerreces van 2018 moet er definitief duidelijkheid zijn over de fusie. Als Den Haag overgaat tot een herindeling dan gaat die in vanaf 1 januari 2019. Het gemeentebestuur wordt dan in november gekozen.

Lees ook:

- Kamerleden ontvangen ruim 5200 handtekeningen tegen fusie
Hoorzitting Haren: na de busrit, wacht de grenspost
Groningen, Haren en Ten Boer maken zich op voor bezoek Tweede Kamerleden
Bezoek Kamercommissie aan Haren is 'mooi gebaar', 'maar zal niet veel uitmaken'

Meer over dit onderwerp:
herindeling HAREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws