Vragen over 'deserteren' van geschiedenisdocent RUG

© Henk Binnendijk/GroningeninBeeld
Met een eenregelige e-mail heeft universitair docent Eelco Runia zijn 'riante baan' aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opgezegd. De fractie Letteren Vooruit in de faculteitsraad heeft vragen gesteld over zijn vertrek aan het faculteitsbestuur.
In een ingezonden stuk in het NRC Handelsblad zet Runia uiteen wat hem bewogen heeft te 'deserteren'. Hij laakt onder meer de marktwerking die is omarmd door de universiteit, zoals de uitbreiding naar het Chinese Yantai en de verengelsing van het onderwijs, waardoor de kwaliteit van de colleges zou verslechteren. Ook stelt hij dat docenten niet meer toekomen in het lesgeven in hun eigen specialismen, om in plaats daarvan 'buitengewoon elementaire cursussen' te moeten geven.
Maar Runia heeft het ook over de angst voor visitatiecommissies: 'Marktwerking betekent productiedwang. En productiedwang betekent bureaucratische controle. Het nettoresultaat is dat we zitten opgescheept met een doos van Pandora vol audit-systemen, verantwoordingsprotocollen en oppermachtige examen- en visitatiecommissies.' Dat laatste overvalt de fractie Letteren Vooruit.

Afgerekend

'Wij vinden dit zeer zorgwekkend', zegt Julian Bushoff van Letteren Vooruit. 'Docenten moeten beoordelingsformulieren invullen met als doel opleidingen en leerkrachten beter te maken. Ze kunnen dan eventueel worden opgeroepen voor een gesprek met de visitatiecommissie. Maar ze vullen die formulieren zodanig in dat ze niet op gesprek hoeven, want daar zouden ze op afgerekend worden.'
Letteren Vooruit wil dat onderzocht wordt of andere docenten van de faculteit Letteren hier net zo over denken. Ook vraagt de fractie om een 'spoedige reactie' van het faculteitsbestuur.