'Grootverbruikers gas uit Groningen: brief Wiebes intimideert'

Een archieffoto van Eric Wiebes
Een archieffoto van Eric Wiebes © Tweede Kamer
Grote industriële afnemers van het gas uit Groningen voelen zich geïntimideerd door een brief van minister Eric Wiebes. Daarin wordt op dringende wijze hun medewerking gevraagd om vóór 2022 op duurzame energie of op ander gas over te stappen.
Dat meldt NRC. Voor het ombouwen van installaties zodat deze ander gas kunnen gebruiken dan in Groningen wordt gewonnen, zijn vaak grote investeringen nodig. Dit andere soort gas wordt ook wel hoogcalorisch genoemd. Dit type gas wordt gewonnen in velden in Noorwegen, Rusland of kleine Nederlandse velden buiten onze provincie.

Straffe brief

'Het is een straffe brief', zegt Hans Grünfeld tegen de krant. Als directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) vertegenwoordigt hij de energie-intensieve bedrijven.
'In 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken zelf nog onderzoek gedaan naar een mogelijke ombouw naar ander gas. Toen werd geconcludeerd dat ombouw in de jaren twintig zelfs al een enorme uitdaging zou zijn. Sinds die tijd is er volgens mij niets gebeurd en nu moet de ombouw opeens in vier jaar.'

Groep aanspreken

De brief van Wiebes stelt dat 'er uiterlijk in 2022 in principe geen industriële grootverbruikers meer zijn die nog Groningengas gebruiken'.
Volgens VEMW lijkt de brief 'intimiderend'. De minister heeft de brief gericht aan degene die verantwoordelijk is voor energie-inkoop en niet aan de topman. 'Zo'n ombouw kan ervoor zorgen dat een bedrijf weken stil komt te liggen. Dat lijkt me toch een zaak van de bestuursvoorzitter', zegt Grünfeld tegen de krant.

Export verlagen

Volgens Grünfeld moet de inperking van de productie uit Groningen vooral worden gerealiseerd door de export te verlagen. Hij stelt voor dat die afnemers en diegene die aan de export verdienen het gas van buiten Groningen halen en de kosten van de ombouw voor hun rekening nemen.
Dat kan bijvoorbeeld door een stikstoffabriek te bouwen die van niet-Gronings gas laagcalorisch gas maakt. 'Dat is een eerlijker oplossing die in drie jaar gereed is. Op die manier hoeven particulieren en bedrijven in Nederland daar niet aan mee te betalen.'

Gesprekken

Volgens een woordvoerder van EZ voert de minister ook gesprekken met buitenlandse afnemers om de afzet te verminderen. 'Dus die weg wordt zeker ook bewandeld. En de mogelijke komst van een stikstoffabriek neemt de minister mee in zijn aanpak om de productie te beperken', zegt de woordvoerder tegen NRC.