Opnieuw fraude in melkveehouderij geconstateerd

© Flickr / Ard Hesselink (creative commons)
Opnieuw is er sprake van fraude in de melkveehouderij, dit keer met de registratie van runderen door melkveehouders. Bij zeker 45 bedrijven is gesjoemeld met de cijfers, stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit tijdens controles vast.
Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de fraude hard aanpakken.
Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Afgelopen jaar waren er volgens deze cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal.

Regels

Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. Een koe die nog nooit een jong heeft gebaard telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee dan een rund dat wel heeft gekalfd.

Te veel fosfaat

Omdat Nederland volgens de Europese regels te veel fosfaat produceert, werd het fosfaatreductieplan opgesteld. Voor dat plan telt een rund dat heeft gekalfd als één eenheid, terwijl een kinderloze koe slechts voor 0,5 wordt geteld. Door kalfjes als twee- of meerling te registreren, leek het alsof hun werkelijke moeder nog nooit had gekalfd en was het makkelijker om onder de Europese norm te blijven zonder runderen te hoeven wegdoen.