Gemeenten en Eemsdeltacollege bereiken akkoord over schoolcampus Appingedam

De gemeenten Delfzijl en Appingedam, het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort hebben de plannen rond voor de bouw van een nieuwe schoolcampus in Appingedam.
Op deze campus komen scholen voor het voortgezet onderwijs en mbo, die nu nog verspreid zitten over vier verschillende locaties.

Niet aardbevingsbestendig

De huidige gebouwen zijn niet aardbevingsbestendig en te groot voor het aantal leerlingen. Nu de NAM en het Rijk meebetalen aan nieuwe onderwijshuisvesting, grijpen de gemeenten en de school hun kans om nieuwe toekomstbestendige gebouwen te realiseren.
De belangrijkste afspraak in het akkoord is dat het Eemsdeltacollege verantwoordelijk is voor de nieuwbouw. De school leent zelf een deel van het benodigde geld. De gemeenten staan hier dertig jaar voor garant.

Risico's

Bestuursvoorzitter Hans van der Molen moest naar eigen zeggen wel even nadenken over die constructie: 'We zijn geen vastgoedontwikkelaar en er zitten natuurlijk risico's aan. Normaal is de gemeente verantwoordelijk voor dit soort projecten. Maar we spelen in dit geval op save en het heeft voor ons grote voordelen.'
Zo kan de school goedkoper geld lenen, waardoor 3,5 miljoen euro extra beschikbaar is voor de campus.

Vier scholen gaan plat

De campus wordt gebouwd op de plek van zonnehuis Solwerd. De gemeente neemt de grond voor 1,6 miljoen euro over van Zonnehuisgroep Noord. De NAM draagt hier zes ton aan bij om te voorkomen dat het pand door een andere partij wordt gekocht en versterkt moet worden, wat uiteindelijk duurder is.
Op de campus is straks plek voor 1.700 leerlingen. De huidige vier schoolgebouwen van het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort worden gesloopt. Het gaat voor het Eemsdeltacollege om de locaties aan de Sikkel in Delfzijl en de Pastorielaan in Appingedam en voor het Noorderpoort aan de Opwierderweg en Eelwerd in Appingedam.
Ook sporthal Eelwerd in Appingedam gaat plat. Op de campus komt een nieuwe sportaccomodatie waar ook clubs en verenigingen gebruik van kunnen maken.

Oplevering over drie jaar

De totale projectkosten bedragen 53 miljoen euro. Daarvan is veertig miljoen voor de bouw van de nieuwe campus. Het andere deel is bestemd om de huidige schoolgebouwen af te boeken en te slopen.
De bouw van de campus moet in 2019 beginnen. De raden van Delfzijl en Appingedam nemen in februari een besluit over het project. Als alles meezit, wordt de campus in de zomer van 2021 opgeleverd.