Gasberaad en GBB terug aan onderhandelingstafel over schadeprotocol

© Mario Miskovic/ RTV Noord
Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) zijn terug aan de onderhandelingstafel voor een nieuw schadeprotocol.
Vorige week stapten de organisaties nog uit het overleg met het Rijk uit onvrede over de gang van zaken. Ze waren boos over het nieuwe concept-protocol dat op tafel lag.
Dat concept zou veel slechter zijn dan het schadeprotocol dat de regio vorig jaar oktober zelf had opgesteld. Bezwaar was in hun ogen onder meer dat bewoners met schade geen contra-expertise meer zouden kunnen krijgen. Ook vonden ze dat de NAM een te grote vinger in de pap behield.

Lucht geklaard

Na een gesprek met minister Wiebes vorige week leek de lucht al wat geklaard. Na overleg met de achterban komen het gasberaad en de bodembeweging terug aan tafel. Volgens hen is nu gegarandeerd dat de belangrijkste punten uit het regioprotocol er nu ook weer instaan. Zo heeft de burger straks niks meer met de NAM te maken; de overheid keert de schade uit. Ook komt er een soort contra-expertise.

Draagvlak

Het Gasberaad en de GBB schrijven dat er nu 'snel een protocol moet komen, maar ook een met een breed draagvlak onder de burgers.'