Oplopend tekort jeugdhulp stelt bestuurders voor raadselen

© Jos Schuurman / FPS
Het tekort op jeugdzorg in onze provincie over 2017 kan verder oplopen tot meer dan 22 miljoen euro (op een totaal van 150 miljoen).
Dat maakte de stadse wethouder Mattias Gijsbertsen bekend namens alle Groningse gemeenten. De miljoenentekorten hebben geen gevolgen voor jongeren die hulp nodig hebben. Zij krijgen die zorg in elk geval; het is aan de gemeenten om het financieel op te lossen.

Meer doorverwijzingen

Oorzaak van de oplopende tekorten is dat steeds meer jongeren doorverwezen worden naar jeugdzorg. In 2017 hadden maandelijks zo'n 15.000 jongeren een indicatie; 1500 meer dan voorheen. Ook rijksbezuinigingen spelen een rol.

Waar en wie?

De bestuurders weten niet welke vormen van zorg vooral toenemen en hoe dit kan. Het lijkt vooral bij de dagbesteding voor te komen en bij hulp aan jongeren die niet in een instelling verblijven. Meer weten ze er nog niet van. Ook niet wie die jongeren zo vaak doorverwijzen. Dat kunnen huisartsen zijn of bijvoorbeeld 'WIJ-teams'.
De komende weken willen de bestuurders met een werkgroep uitzoeken wat er aan de hand is. 'We willen nu de oorzaken weten. Want we weten nu ook niet of het beïnvloedbaar is.'

Hoeveel?

Ook onduidelijk is nog hoe hoog het tekort exact wordt. Alles tussen dertien en ruim 22 miljoen is mogelijk. Dat komt doordat zorgaanbieders nog niet al hun werk hebben gedeclareerd. Pas als gemeenten een overzicht hebben van alle kosten is ook de hoogte van het tekort duidelijk. Het oplopende tekort verrast de bestuurders wel. Voorafgaand aan 2017 verwachtten de gemeenten helemaal geen tekort.

Kwestie van geduld

Gemeenten hebben een paar jaar geleden de jeugdhulp op zich genomen. Idee daarachter was dat dit goedkoper is, omdat gemeenten hun inwoners beter kennen. Dat er nu tekorten zijn, staat haaks op dat idee. Volgens Gijbertsen is het een kwestie van geduld: 'Het komt doordat gemeenten ook meer problemen zien. In Denemarken noemden ze dat de Deense boeggolf. Je ziet in de eerste jaren een stijging van de kosten. Daarna hoop je de zwaardere hulp te doen afnemen.'

Voorkomen

Over vijf weken moet de analyse van het tekort klaar zijn en moet de werkgroep plannen hebben om zo'n tekort over 2018 te voorkomen. Nieuw dit jaar is dat gemeenten het tekort niet meer allemaal gezamenlijk dragen. Een aantal gemeenten wil liever zelf verantwoordelijk zijn voor de financiën.
Gijsbertsen wijst er verder nog op dat het probleem van tekorten op jeugdzorg in vrijwel heel het land speelt.