VvE Paddepoel geeft zeker één winkelier vrijstelling voor koopzondag

© Google Street View (bewerkt)
Zeker één ondernemer in winkelcentrum Paddepoel in Groningen, die het voorheen niet had, krijgt dit jaar een ontheffing om op zondag dicht te mogen blijven.
Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging van Eigenaren (VvE) desgevraagd.

Nieuw beleid

De VvE heeft sinds dit jaar een nieuw ontheffingenbeleid ingesteld voor kleine ondernemers. Die kunnen onder voorwaarden vrijstelling krijgen voor de maandelijkse koopzondagen.
Niet iedereen komt er voor in aanmerking. Zo mag een ondernemer geen personeel hebben, geen franchiser zijn en ook geen terras voor de deur hebben. In al die gevallen wordt een ontheffing geweigerd.

Aanvragen lopen nog

Een aantal ondernemers had al een ontheffing, bijvoorbeeld omdat ze op zondag uit religieuze overwegingen niet willen werken. In totaal zijn er nu zeven ontheffingen verleend zegt de woordvoerder, maar er lopen ook nog aanvragen.
In het winkelcentrum zijn meer kleine ondernemers die op zondag dicht willen tegen de wil van de eigenarenvereniging in. Een aantal van hen heeft toch geen ontheffing aangevraagd omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe beleid. Ze willen helemaal onafhankelijk van de VvE kunnen besluiten dicht te blijven op zondag en weigeren daarom een ontheffing aan te vragen.

Lidmaatschap opgezegd

Ook is er een aantal ondernemers dat geen ontheffing meer hoeft aan te vragen, omdat ze met succes hun lidmaatschap van de VvE hebben opgezegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Paddepoel Fietsen.
De rechtbank in Groningen oordeelde onlangs dat de opzegging van de winkelier per 1 janauri ingaat. Dat betekent dat de fietsenzaak zich ook niet meer aan de koopzondag hoeft te houden.

Boetes

Ondertussen is de ruzie nog niet opgelost. Paddepoel Fietsen moet van de rechter wel de boetes betalen die de VvE oplegde voor het dichtblijven op de koopavond. Ook heeft een aantal winkeliers nog boetes liggen voor het dichtblijven op zondag. Voor Paddepoel Fietsen loopt dat in de duizenden euro's.
Verder is de stadsadvocaat nog bezig uit te zoeken wat de gemeente aan juridische mogelijkheden heeft om in te grijpen. De gemeenteraad krijgt binnen twee weken meer informatie; dit is een gehem stuk. Een eerder stuk van de stadsadvocaat werd gelekt naar de media. Burgemeester Peter den Oudsten heeft daar aangifte van gedaan.