'Ontneem Shell het predicaat Koninklijk'

Acteur Marcel Hensema roept op tot actie
Acteur Marcel Hensema roept op tot actie © NNT\Reyer Boxem
Koning Willem-Alexander moet kleur bekennen aan welke kant hij echt staat. De Groninger acteur Marcel Hensema is een protestactie op Facebook begonnen om de koning te vragen Shell het predicaat 'Koninklijk' af te nemen voor de rol in de gaswinning.
'Hij wil onze vorst zijn, hij moet toch opkomen voor zijn eigen volk?'

Onberispelijke bedrijfsvoering

In een brief gericht aan Willem-Alexander op zijn Facebook-pagina stelt Hensema dat Shell het predicaat 'Koninklijk' niet langer mag voeren. Een onderneming die dit predicaat wil voeren, moet volgens de regels van het Koninklijk huis een 'onberispelijke bedrijfsvoering' hebben. 'Shell heeft al deze bijzondere voorwaarden geschonden. Ze hebben boetes gehad, ze zijn veroordeeld door de rechter', zegt Hensema. 'De Koning heeft - wordt gezegd - 25 procent aandelen in Shell. Laat hem maar kleur bekennen. Verdient koning Willem-Alexander aan het Gronings gas door het dividend dat hij jaarlijks van Shell krijgt?'

Protestlied

Om zijn protestactie kracht bij te zetten, heeft Hensema de hulp ingeroepen van Frank den Hollander en Peter de Haan oftewel Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Hensema schreef een protesttekst op het bekende liedje 'Carnaval in t Noorden' van Pé en Rinus.

Pé Daalemmer en Rooie Rinus

Woensdagavond, na afloop van zijn voorstelling van De Verleiders in de Stadsschouwburg in Groningen, kwam Hensema ineens het toneel op als zijn typetje 'Alfred Venema, societyjournalist uit Stadskanaal'. Begeleid door Pé en Rinus. Samen zongen ze het protestlied waarin ze protesteren tegen de aandelen van de koninklijke familie in Shell en de koning dus oproepen Shell het predicaat Koninklijk af te nemen.
Het zou prachtig zijn als we een paar duizend Groninger brieven naar de Koning sturen, dan kan hij er niet omheen
Marcel Hensema - Acteur
Marcel Hensema roept alle Groningers op zijn actie te ondersteunen door zijn brief aan Willem- Alexander uit te printen, in een enveloppe te doen en op te sturen naar de koning. De brief staat op de Facebookpagina van Marcel Hensema en op zijn Twitter-account. Het adres van de koning staat erbij.
'Het zou prachtig zijn als we een paar duizend Groninger brieven naar de Koning sturen, dan kan hij er niet omheen om er serieus naar te kijken', aldus Hensema.

Dit is de brief die Marcel Hensema aan koning Willem-Alexander schreef:


"Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA Den Haag
Geachte Majesteit,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. In 2015 heeft u Shell andermaal voor 25 jaar het predicaat 'Koninklijk' verleend. Dit predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van u, als staatshoofd, tegenover de ontvanger van het predicaat. Alleen u, als Koning, kunt het predicaat toekennen.
Als een onderneming dit predicaat wil voeren (zo staat op koninklijkhuis.nl) dient o.a. de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn. De onderneming moet, net als haar bestuursleden en commissarissen, te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.
De regels voor de toekenning van het predicaat werden in 2004 bij koninklijke beschikking gewijzigd. Vanaf dat moment werd gesteld dat een 'koninklijke' onderneming met een beschadigde reputatie haar predicaat kan worden ontnomen.
Indien een onderneming zich niet houdt aan deze 'bijzondere voorwaarden welke aan een gerechtigde tot het voeren van het predikaat 'Koninklijk' worden gesteld in de koninklijke beschikking van 8 december 2004.' (Artikel 5A artikel 1a en 1b)', kunt u het predicaat intrekken.
Shell heeft al deze bijzondere voorwaarden geschonden. Ze zijn meermaals veroordeeld tot boetes en schikkingen voor bedragen die de bijzondere voorwaarden ver overstijgen. Volgens deze beschikking, door uw moeder geschreven, zou u het predicaat koninklijk dus in moeten trekken.
Of ziet u ondanks deze overtredingen Shell, en de opstelling van Shell in het Groningse gasverhaal, nog steeds als een fatsoenlijk, ethisch, deugdzaam en eerlijk handelend bedrijf die het predicaat koninklijk waardig is? Ik vraag u om de 'Koninklijke Shell' het predicaat koninklijk te ontnemen.
Hoogachtend,"