'Heel Groningen moet op de schop'

Alleen een totaalpakket aan maatregelen kan Groningen er weer bovenop helpen. Het gaat dan om technische, economische en sociale verbeteringen.

Dat pleidooi houdt Wouter van Dieren, wetenschappelijk directeur van ecologisch forum Springtij en initiatiefnemer van de Commissie Meijer, vrijdag in NRC Next.

Landelijke misprijzingen

Groningen lijdt volgens Van Dieren niet alleen onder de aardbevingsschade en de angst voor ongelukken, 'maar ook onder landelijke misprijzingen. Noordoost-Groningen is in de ogen van de Randstad een nare uithoek, waar zich tot voor kort geen enkel bewindspersoon liet zien.'

De rijke natuur, het prachtige landschap of de monumentale dorpen komen in deze beeldvorming niet tevoorschijn.

Herstel de bebouwde omgeving, de economie en de sociologie in één masterplan, schrijft Van Dieren. 'Te beginnen met een verandering van de neerbuigende schadeafhandeling, de traagheid ervan en de jarenlange onzekerheden voor de bevolking.'

Zes miljard euro

Daartoe moet er volgens hem een fonds komen dat in principe iedere woning opkoopt. 'Reserveer daarvoor zes miljard euro. Bied iedere huiseigenaar die zich meldt een stevig bedrag. Stel noodwoningen beschikbaar en restaureer of bouw opnieuw, met recht van terugkoop.'

Een op te richten fiscaal noodstelsel levert een extra economische impuls door investeerders en ondernemers voordelen te bieden, vervolgt Van Dieren. 'In Europa zijn dergelijke zones ook te vinden die om vergelijkbare redenen in het leven zijn geroepen: gebieden stimuleren waar grote achterstanden zijn ontstaan.'

Stikstof

Om de bevingen te doen stoppen, pleit Van Dieren voor stikstofinjecties, een omstreden methode.

'Deze techniek is tot nu toe afgewezen door de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) omdat daarmee te veel nieuwe risico's worden genomen. Die risico's zijn reëel, maar zonder vernieuwing resteert alleen méér van het oude: de zeurende ellende die nog decennia zal aanhouden. Stikstofinjectie is een bewezen techniek.'

Regioberaad

Van Dieren wijst ook naar de manier waarop voorheen werd omgegaan met gaswinning onder de Waddenzee.

'Tot 2014 werd jaarlijks een Waddenparlement bijeengeroepen waar alle betrokkenen de laatste kennis konden uitwisselen. Er deden 250 mensen aan mee: vanuit de wetenschap, overheid, milieubeweging en de industrie. In Groningen zou je een variant hierop kunnen organiseren, een regioberaad van alle dorpen en instellingen waar hoop en vertrouwen kan landen.'

Lees ook:

- Nieuwe opkoopregeling NCG opent op 15 februari
- Delfzijl steunt oproep stopzetten gaswinning, maar niet unaniem
- GroenLinks houdt vast aan eigen plan voor gasloze nieuwbouw
- Dossier Aardbevingen

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws