Nieuwe opkoopregeling NCG opent op 15 februari

© Jos Schuurman/FPS
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start op 15 februari met het zogeheten Koopinstrument. Mensen met een koophuis in het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het laten opkopen van hun woning.
Sinds 2016 loopt er een proef met de opkoopregeling, in december vorig jaar maakte NCG Hans Alders bekend daar een vervolg aan te geven. Dat gebeurt nu met het Koopinstrument.
Mensen kunnen zich aanmelden tot en met 16 maart, via de website van de NCG. In april wordt bepaald wie van de aanmelders daadwerkelijk in aanmerking komt voor het Koopinstrument.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de opkoopregeling, moet het huis in de kern van het bevingsgebied staan. Ook moet het huis aantoonbaar minimaal twaalf maanden achter elkaar te koop staan en moet de aanvrager zelf eigenaar van de woning zijn.
Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de huizen die het langste te koop staan als eerste aan de beurt.

Voorrang

Mensen met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een medische indicatie, familieomstandigheden of een grote woon-werkafstand.

Tien miljoen

De NAM draagt de kosten en stelt tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van tien miljoen euro beschikbaar.