Shell: 'Wij nemen de problemen in Groningen serieus'

Shell is het niet eens met de conclusie dat het olie- en gasconcern zich zou onttrekken aan aansprakelijkheid voor schulden van dochterbedrijf NAM. Ook de NAM heeft inmiddels gereageerd.

'Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing', meldt het olie- en gasconcern.

NAM is financieel gezond

Volgens Shell is de NAM financieel gezond en in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. 'Natuurlijk zijn er scenario's denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden', zegt een woordvoerder.

Logische gang van zaken

De ontstane ophef draait om de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring, die Shell vorig jaar blijkt te hebben ingetrokken. Maar volgens Shell is dat een logische gang van zaken.

De verklaring was een soort garantie voor leveranciers aangaande de financiële situatie van de NAM en had geen betrekking op de schadeafhandeling van de NAM.

Nu de dochteronderneming voor het eerst een eigen jaarrekening heeft gepubliceerd, is die 403-verklaring niet meer nodig, aldus de woordvoerder van Shell.

Wiebes spreekt Shell

Het ministerie van Economische Zaken laat via een woordvoerder weten dat de NAM als vergunninghouder aansprakelijk is voor de mijnbouwschade.

'Minister Wiebes is op dit moment in gesprek met Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van NAM. Daarin zal hij aan de orde stellen dat ook voor de langere termijn NAM voldoende middelen beschikbaar dient te houden om toekomstige schade te vergoeden.'

Reactie NAM

Volgens de NAM heeft de aansprakelijkheidsonttrekking van Shell geen negatieve consequenties voor bewoners die schade lijden door aardbevingen, 'aangezien NAM altijd zelf aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat zal blijven doen'. Dat zegt Hein Dek in een verklaring.

Overbodig

Volgens Dek is de 403-verklaring gewoonweg niet meer nodig. 'Die diende ertoe de leveranciers van NAM te beschermen, omdat deze leveranciers NAM krediet gaven en niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Leveranciers kunnen nu wel beoordelen of NAM solvabel is. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.'

Lees ook:

- PvdA wil spoeddebat over kwestie Shell-NAM
- 'Groningers hoeven zich geen zorgen te maken over NAM en Shell'
- 'Shell niet langer aansprakelijk voor schulden NAM'

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws