'Ultimatum bij RUG: voor woensdag stoppen met plannen voor Chinese campus'

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen in Stad
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen in Stad © Flickr/Creative Commons
De opening van een Chinees filiaal van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lijkt niet door te gaan. De Universiteitsraad heeft het college van bestuur een ultimatum gesteld.
Dat meldt de NOS. Vóór woensdag zou de universiteit de vergevorderde plannen moeten stopzetten. De raad vertegenwoordigt de academische gemeenschap en bestaat uit twaalf studenten en twaalf medewerkers, die democratisch worden gekozen.
'Er mag vanaf nu niet meer geïnvesteerd worden in dit project', zegt Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter van Lijst Calimero in de Universiteitsraad. 'De Universiteit moet zich na dit jarenlange proces weer gaan richten op haar kerntaken: goed onderwijs en onderzoek.'

Voorzet op samenwerking in 2015

In oktober 2015 tekende bestuursvoorzitter Sibrand Poppema in China onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping een convenant voor de samenwerking tussen Yantai en de RUG. Daarmee zou Groningen de eerste Nederlandse universiteit worden met een filiaal in China.

Academische vrijheid

Vanaf het begin waren er uiteenlopende zorgen. Onder meer over de academische vrijheid, de garantie dat wetenschappers moeten kunnen onderzoeken wat ze willen en hun bevindingen moeten kunnen publiceren zonder politieke inmenging.
Bestuursvoorzitter Poppema probeerde critici toen gerust te stellen: academische vrijheid is voor de RUG een harde voorwaarde om de universiteit in Yantai te stichten.

Verplichte inmenging Communistische Partij

In november werd duidelijk dat de Chinese overheid van plan is een functionaris van de Communistische Partij aan te stellen in Yantai, net als bij andere universiteiten van buitenlandse partners. Dat leidde opnieuw tot ongerustheid.
Volgens Poppema heeft de Chinese vertegenwoordiger geen zeggenschap over de onderwijsprogramma's. Hij noemde het wel belangrijk aandacht te blijven besteden aan het voorkomen van zelfcensuur. Bij de RUG onderzoeken we echt alles, verzekerde Poppema de Universiteitsraad destijds.

Meerderheid tegen

Poppema's woorden lijken tevergeefs: inmiddels is een meerderheid van de Universiteitsraad om uiteenlopende redenen definitief tegen de plannen in Yantai. De Personeelsfractie, Lijst Calimero en DAG steunen de plannen niet. Zij bezetten samen 16 van de 24 zetels. Daarmee lijkt de opening van een zusterfiliaal van de Rijksuniversiteit van de baan.
Studentenfractie SOG, voorstander van 'Yantai', baalt ontzettend van het afblazen van het plan, zegt fractievoorzitter Zeger Glas: 'het besluit is genomen nog voor het debat en nog voordat alle informatie op tafel is gekomen. De fracties konden blijkbaar niet wachten tot alle informatie er was. Jammer.' Zijn fractie gelooft nog steeds dat de Chinese vestiging juist eeb bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de RUG; 'De zorgen over vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid nemen we heel serieus maar volgens een onderzoeksbureau hebben de buitenlandse universiteiten die al in China zitten daar geen last van.'

'Overleg met faculteiten die wél wilden'

De RUG wil niet reageren op het ultimatum. Wel zegt woordvoerder Jorien Bakker tegen RTV Noord:
'We hebben er kennis van genomen dat er geen meerderheid is un de Universiteitsraad. Het College van Bestuur betreurt dit en heeft nog deze week overleg met alle betrokken partijen. Ook is het CvB in gesprek met de betrokken faculteiten die wel hebben ingestemd met het plan.'
Wat er gebeurt als het bestuur van de universiteit het ultimatum naast zich neerlegt, is onduidelijk.