Instellingen

Knoalster raad akkoord met miljoeneninvestering in winkelcentrum

© Jos Schuurman / FPS
De raad van Stadskanaal gaat akkoord met een investering van 4,2 miljoen euro in het centrumplan van Stadskanaal.
Met dat geld, aangevuld met 1,9 miljoen euro subsidie van de provincie en een bijdrage van 7 miljoen euro van de vastgoedeigenaren, moet het noodlijdende centrum in Stadskanaal drastisch op de schop worden genomen.

Oppositie is kritisch

Een meerderheid van de raad ziet de investering zitten, maar de voltallige oppositie is kritisch op het plan. In het oorspronkelijke plan was de dekking anders. Stadskanaal zou 4,2 miljoen investeren, er werd ingezet op een provinciale subsidie van 2,8 miljoen, en de bijdrage van de vastgoedeigenaren was 8 miljoen euro.
Die plannen worden nu ietwat afgeroomd. De coalitiepartijen staan erachter. 'Er is veel leegstand, we vinden dat er iets moet gebeuren', stelt GemeenteBelangen-raadslid Erik Bieze. 'Daarom is dit hard nodig.'

'Zonde van het geld'

Oppositiepartij SP vindt dat de gemeentelijke bijdrage kan worden afgeroomd van 4,2 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro. De gemeente is van zins om de winkelpanden aan de Navolaan op te kopen en te laten slopen, maar de socialisten vinden dat zonde van het geld. 'Wij besteden die miljoenen liever aan het openhouden van de drie zwembaden', is de visie van SP-raadslid Evert Idema.
D66 heeft vooral vragen over financiële onderbouwing van het plan. 'In hoeverre kunt u onderbouwen dat deze investering noodzakelijk is?' vraagt D66-raadslid Klaas Pals zich af.

Noodzaak van het plan

Burgemeester Baukje Galama, die het centrumplan in haar portefeuille heeft, benadrukt nog eens de noodzaak van het plan. 'Er is teveel vierkante meter winkeloppervlakte. We willen het centrum compacter maken. Er is sprake van het multipliereffect, deze investering leidt tot nieuwe investeringen.'
Uiteindelijk stemt een overgrote meerderheid in met de miljoeneninjectie. Tot vreugde van de centrumwinkeliers. Die geven de raadsleden applaus.