VVD Groningen: 'Taaleis voor bijstandsgerechtigden niet goed toegepast'

De VVD-fractie in de gemeente Groningen vindt dat de 'taaleis' voor bijstandsgerechtigden in de stad niet goed wordt toegepast. Daarom gaat de fractie schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
De taaleis werd twee jaar geleden landelijk ingevoerd en verplicht mensen die een uitkering aanvragen om de Nederlandse taal te kunnen spreken en schrijven. Wie daar niet aan meewerkt, wordt gekort op de uitkering.

Beperkt toegepast

Volgens VVD-raadslid Elisabeth Akkerman wordt de eis in Groningen niet voldoende toegepast. 'Alleen op de groep die een grote kans op werk heeft. Er waren te weinig middelen om het op iederéén toe te passen. Ik snap dat het extra geld kost, maar het kan op langere termijn ook geld opleveren.'
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeerde dinsdag in de Volkskrant dat de Nederlandse gemeenten de controle niet of bijna niet uitvoeren. 'In het kader van die berichtgeving zijn wij van plan om deze week nog schriftelijke vragen te stellen', aldus Akkerman. 'Hoe zit dat bij ons', wil ze weten.

Gesprek staatssecretaris

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken gaat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de gemeenten in gesprek over deze kwestie. Daar staat nog geen datum voor.