Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand

© Jos Schuurman / FPS
In het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade gaan de contouren van tafel. In documenten die in handen zijn van RTV Noord staat dat het gebied waarop het nieuwe schadeprotocol van toepassing is, 'niet geografisch is begrensd'.
Het nieuwe schadeprotocol geldt niet alleen voor schade door bevingen bij het Groningenveld, maar ook voor de gasopslag bij Norg. Dit omdat de opslag direct verbonden is met het gasveld.

Bewijsvermoeden

Een gedupeerde komt met het nieuwe protocol in aanmerking voor een schadevergoeding zodra er een verband is tussen schade en een beweging in de grond. Als dat het geval is, wordt het bewijsvermoeden toegepast en wordt er vanuit gegaan dat de ontstane schade komt door de gaswinning.
De schades worden beoordeeld door de nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade, die de taak van het Centrum Veilig Wonen (CVW) overneemt. Het CVW blijft bestaan, maar wordt een uitvoerende organisatie.

NAM op afstand

De NAM komt op afstand van de commissie te staan, die volledig onafhankelijk moet opereren. De gedupeerden komen daardoor niet in aanraking met de NAM. Maar het gasbedrijf blijft wel aansprakelijk en moet opdraaien voor de kosten.

Bezwaar

Als een bewoner het niet eens is met de beoordeling door de Commissie Mijnbouwschade, kan er een bezwaarprocedure worden gestart. Daarbij blijft er ruimte voor de bewoners om een eigen deskundige in te schakelen als contra-expert. Maar het doel van de commissie is dat die zo onafhankelijk is, dat er geen contra-expert nodig is.
Complexe schadegevallen die nu nog onder de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen, worden voortaan ook door de Commissie Mijnbouwschade behandeld.

Tijdelijke oplossing

De Commissie Mijnbouwschade is een tijdelijke oplossing 'totdat er een schadefonds is ingericht onder onafhankelijke publieke regie'. De samenstelling van de Commissie Mijnbouwschade wordt niet door gasminister Eric Wiebes (VVD) bepaald, maar door minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming. De regio speelt hierbij een belangrijke rol.
Naar verwachting presenteren de provincie, de aardbevingsgemeenten, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en minister Eric Wiebes het nieuwe schadeprotocol een dezer dagen samen in Groningen. Mogelijk gebeurt dat al woensdagmiddag.

Eerste reacties overwegend positief