De lange weg naar een nieuw schadeprotocol

© Mario Miskovic/ RTV Noord
Het heeft bijna een jaar geduurd. Maar naar verwachting presenteert minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat een dezer dagen samen met de provincie Groningen, de aardbevingsgemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging het nieuwe schadeprotocol bij aardbevingsschade. Dit ging eraan vooraf.
Sinds 31 maart vorig jaar heeft Groningen geen schadeprotocol meer en worden er vanaf dat moment geen nieuwe schademeldingen afgehandeld. De NAM is uit de schadeafwikkeling gestapt nadat het zelf de conclusie heeft getrokken dat het bedrijf niet bedoeld is voor schadeherstel. Bovendien heeft onder meer het provinciebestuur er lang op aangedrongen dat de NAM als veroorzaker van de schade 'niet haar eigen vlees moet keuren'.

Vinger in de pap

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders pakt de handschoen op en onderneemt meerdere pogingen om voor de zomer tot een nieuw schadeprotocol te komen. Maar zover komt het niet. De partijen worden het niet eens omdat de NAM een vinger in de pap blijft houden.
In oktober komen de provincie, de aardbevingsgemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging uiteindelijk tot een regioakkoord. In het vier pagina's tellende document staan de belangrijkste punten voor de Groningse partijen. Zo mag de NAM geen invloed hebben in de schadeafhandeling en moet er bij onenigheid altijd ruimte zijn voor contra-expertise.

De hoogste prioriteit

Na het regioakkoord ligt de bal in Den Haag. Maar een reactie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft lang uit. Tot de kersverse gasminister Wiebes begin december naar Groningen komt en zegt dat het schadeprotocol zijn hoogste prioriteit heeft. Zonder concrete toezeggingen te doen, spreekt hij de ambitie uit om het protocol in januari af te ronden.

Zeerijp

Dan begint op 8 januari rond de klok van drie uur 's middags de bodem in Groningen hevig te schudden. De beving van Zeerijp heeft een kracht van 3.4 op Schaal van Richter en is daarmee de zwaarste aardschok in vijf jaar tijd. De schademeldingen stromen binnen bij het CVW. De klap van Zeerijp zorgt ervoor dat de druk om snel tot een schadeprotocol te komen nog verder wordt opgevoerd.  
Een week na 'Zeerijp' stuurt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een voorstel naar de regio. Maar dat plan zet kwaad bloed bij zowel de Groninger Bodem Beweging als het Groninger Gasberaad. Ze stappen uit het overleg over een nieuw schadeprotocol.
Volgens het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging bleef er vrijwel niets over van hun regiovoorstel uit oktober. Zo lag de contourenlijn plots weer op tafel en was onduidelijk of de NAM volledig op afstand zou komen te staan.

Partijen weer binnenboord

Deze actie van de twee organisaties blijkt een gouden zet. De minister wil tenslotte een protocol met draagvlak in de regio. Wiebes overtuigt de maatschappelijke organisaties ervan dat de NAM wel degelijk op afstand komt te staan en ook de contourenlijn verdwijnt weer van tafel. Hiermee haalt de minister het Groninger Gasberaad en de GBB weer binnenboord.
Sindsdien wordt er koortsachtig gewerkt aan het schadeprotocol. Dagelijks is er tot in de late uurtjes contact tussen Groningen en Den Haag. Ook in het weekend wordt doorgewerkt. Met als resultaat een nieuw schadeprotocol bij aardbevingsschade. En dus kan er na tien maanden wachten eindelijk worden begonnen met het verwerken van de duizenden schademeldingen die sinds 31 maart vorig jaar zijn ingediend.