Voorbij: Minister Wiebes presenteert het nieuwe schadeprotocol

Het nieuwe schadeprotocol is klaar. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat presenteert de plannen om 16.00 uur in het provinciehuis van Groningen.

Grote lijnen

RTV Noord kreeg het nieuwe schadeprotocol via een omweg woensdagochtend al onder ogen. Zo zijn de grote lijnen van de nieuwe afwikkeling van aardbevingsschade, reeds voor de presentatie bekend:
1. Iedereen kan bevingsschade melden: het aardbevingsgebied is niet langer geografisch begrensd.
2. Gedupeerden komen niet langer zelf in aanraking met de NAM, maar het gasbedrijf moet wel opdraaien voor de kosten.
3. Het bewijsvermoeden wordt toegepast: is er een verband tussen schade en beweging in de grond, dan wordt er vanuit gegaan dat de schade komt door de gaswinning en wordt schade vergoed.
4. Schades worden beoordeeld door de nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade, totdat er een publiek schadefonds is ingericht.
5. Wie het oneens is met de Commissie Mijnbouwschade, kan een bezwaarprocedure starten. Ook kunnen bewoners een beroep doen op een contra-expertise van een eigen deskundige.

Update: Presentatie inmiddels over

De presentatie in het provinciehuis is inmiddels niet meer te bekijken. De presentatie inclusief vragenronde van journalisten duurde van 16.00 uur tot 16.37 uur.