Stelling: Ik heb vertrouwen in het nieuwe schadeprotocol

Een opgewekte minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Commissaris der Koning René Paas presenteerden zonet het nieuwe schadeprotocol, live te zien in heel Nederland.

Daarin zei Wiebes onder andere dat Groningers zich geen zorgen hoeven te maken over de financiering van hun schade. 'Dat is mijn probleem', voegde de minister eraan toe.

Het nieuwe schadeprotocol moet 19 maart van kracht zijn. In grote lijnen zijn dit de veranderingen:

1. Iedereen kan bevingsschade melden: het aardbevingsgebied is niet langer geografisch begrensd.
2. Gedupeerden komen niet langer zelf in aanraking met de NAM, maar het gasbedrijf moet wel opdraaien voor de kosten.
3. Het bewijsvermoeden wordt toegepast: is er een verband tussen schade en beweging in de grond, dan wordt er vanuit gegaan dat de schade komt door de gaswinning en wordt schade vergoed.
4. Schades worden beoordeeld door de nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade, totdat er een publiek schadefonds is ingericht.
5. Wie het oneens is met de Commissie Mijnbouwschade, kan een bezwaarprocedure starten. Ook kunnen bewoners een beroep doen op een contra-expertise van een eigen deskundige. Wiebes zegt vooral verheugd te zijn dat 'het volledige bestuursrecht is binnengehaald', wat betekent dat je volgens de normale manier naar de rechter kan gaan.

Onze stelling:

Lees ook:

- Loket voor afhandelen bevingsschade opent 19 maart; 'geen gevecht meer met NAM'
Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand
Tweede Kamer blij én waakzaam over schadeprotocol
Reacties op schadeprotocol: 'Blij dat het er is, maar heeft te lang geduurd'

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws