Wiebes: zo snel mogelijk terug naar 12 miljard

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gaat het advies om de gaswinning in Groningen te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar zo snel mogelijk opvolgen.
Hoe lang dat dan precies gaat duren, kon de minister nog niet zeggen.

Veiligheid

Volgens de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, moet de gaswinning zo snel mogelijk naar beneden, van de huidige 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard.
Het SodM heeft in zijn advies echter alleen naar de veiligheid van de Groningers gekeken. De zogenoemde leveringszekerheid is buiten beschouwing gelaten, maar Wiebes zal die wel moeten wegen.

Leveringszekerheid

De Gasunie, die het gasnetwerk beheert, gaf donderdag aan dat een forse verlaging op korte termijn niet mogelijk is. Voor een jaar met een zachte winter is er nog 14 miljard kubieke meter nodig, en bij strenge winters zelfs 27 miljard.
Of dat betekent dat 'zo snel mogelijk' nog jaren kan duren, liet Wiebes in het midden. 'Dat betekent zo snel als mogelijk is. En ik ben nu aan het kijken wat mogelijk is', aldus Wiebes tegen het ANP.

Loppersum en Bierum

Het SodM adviseert om op korte termijn tenminste de gaswinlocaties rond Loppersum te sluiten. Wiebes gaf donderdagmorgen al aan dat advies meteen op te volgen.
Daarnaast wil de minister naar aanleiding van het advies ook de schommelingen in de winning in het cluster Bierum beperken tot maximaal 20 procent. Ook de winning in Bierum heeft invloed op de bodem in Loppersum.

Enorme opgave

Dat het verlagen van de gaswinning een enorme opgave wordt, staat volgens Wiebes als een paal boven water. 'Hoe lang dat precies zal duren en hoe dat moet, welke offers dat vraagt van welke partijen, daarop kom ik eind maart terug', benadrukte de minister.
'Het zal van een heleboel partijen echt wat vragen. Er zijn tweehonderd grootverbruikers die het echt geen pretje vinden als ze met mij moeten praten over het omschakelen naar ander gas of van het gas af te gaan.'
Wiebes stuurde een aantal grote bedrijven die laagcalorisch, Gronings gas gebruiken onlangs een brief waarin hij hen opriep om voor 2022 op duurzame energie of hoogcalorisch gas uit het buitenland over te stappen.