Gaat de gaswinning elders eerst omhoog nu de 'waakvlam' bij Loppersum is gedoofd?

© Jos Schuurman (bewerkt door RTV Noord)
De gasputten in het 'cluster Loppersum' stonden al een paar jaar in de stand-by stand, maar waren bij elkaar nog altijd goed voor een miljard kuub per jaar. 'Een heel grote waakvlam', zoals burgemeester Albert Rodenboog ooit opmerkte.
Nu deze putten vrijdag zijn afgesloten, rijst de vraag of de NAM van plan is om die miljard kuub elders in het Groninger veld uit de bodem te halen. Want het is weliswaar de wens van de politiek om de gaswinning in Groningen 'zo snel mogelijk' terug te brengen naar 12 miljard (of niet lager dan 14 miljard, zoals Gasunie bepleit), maar niemand weet nog wanneer het zover is.

Naar beneden

Dus tot nader order blijft het huidige winningsplafond van kracht, namelijk 21,4 miljard kuub per jaar. Alle reden dus om opheldering te vragen aan de NAM over hoe dat nou zit met die '1 miljard van Loppersum'. Een woordvoerder wil alleen schriftelijk reageren:
Wij verwachten dat de minister ons zal instrueren om ook in het lopende gasjaar het jaarvolume naar beneden bij te stellen, voorzover de wintertemperaturen dat toelaten.

Installaties

Hetzelfde geldt voor de vraag over wat er nu gaat gebeuren met de installaties van de gesloten putten. Hier luidt het antwoord:
De minister geeft aan in zijn kamerbrief dat GTS (gasnetbeheerder Gasunie, red.) eind maart een definitieve conclusie zal trekken over de rol van de Loppersum clusters met betrekking tot leveringszekerheid. De installaties zijn sinds vanochtend uitgeschakeld, we gaan nu de toekomstige mogelijkheden in kaart brengen inclusief verwijderen.

Conclusie: de putten bij Loppersum zijn dicht, maar misschien toch niet definitief, en het lijkt erop dat het winningsniveau uit de andere velden voorlopig niet omhoog gaat.