Commissie: internationalisering RUG is goed, Yantai-plannen niet

© Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr
De commissie van de Universiteitsraad die moest oordelen over de RUG-uitbreiding naar het Chinese Yantai is een voorstander van internationalisering. 'Maar we zien te weinig meerwaarde in een branchecampus.'
Belangrijkste bezwaar is het ontbreken van een solide begroting. 'De begroting voor de eerste vijf jaar is alleen sluitend met een forse investering van de lokale overheid. Dit baart de Yantai-commissie van de universiteitsraad zorgen, omdat de vergoedingen die terugvloeien naar de Groningse universiteit onder druk komen te staan.'

Veel tijd, weinig draagvlak

De commissie presenteerde dinsdag haar bevindingen. Vorige week werd al duidelijk dat de Groningse campus in China definitief van de baan is, omdat er binnen de universiteitsraad geen meerderheid voor is.
De commissie schrijft dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen jaren veel tijd en geld heeft besteed aan een plan van dat vanaf het begin onvoldoende draagvlak had.

Geen publiek geld

RUG-woordvoerder Jorien Bakker zei na het afketsen van de plannen dat het project in totaal 3.1 miljoen euro heeft gekost. Dit zijn vooral personeelskosten. De miljoenen bestaan volgens haar uit eigen middelen zoals fondsen en niet uit publiek geld.