Ten Post beslist mee over locatie zestig wisselwoningen

© Mario Miskovic/RTV Noord
Enkele honderden Ten Posters hebben dinsdagavond hun mening gegeven over waar zij vinden dat zestig wisselwoningen moeten worden gebouwd. De gemeente Ten Boer zegt dat de opmerkingen van inwoners 'zeer zwaar meewegen'.
De gemeente had aanvankelijk al een locatie aangewezen voor de zestig wisselwoningen: een stuk boerenland langs de N360 ten zuiden van de Jan Zijlstraat. Maar omwonenden kwamen daar tegen in verweer.
De gemeente krabbelde daarop terug en begon het proces opnieuw. Ditmaal van onderop.

Top drie

Dinsdagavond heeft de gemeente na suggesties uit het dorp een zestal mogelijke locaties gepresenteerd. De Ten Posters konden hun top drie op een lijst zetten. Wat daar precies uit is gekomen, is nog onduidelijk.
'Ik ben blij dat we het zo hebben georganiseerd', zegt wethouder Annie Postma (GroenLinks). 'Ik denk dat onderhand heel Ten Post hier is geweest.'

Argumenten zijn belangrijk

De wethouder benadrukt niet alleen te gaan kijken welke locatie de favoriet is van inwoners, maar ook waarom. 'We willen op zoek naar de inhoudelijke argumenten. We gaan niet alleen maar turven.'
De opkomst was volgens de gemeente in ieder geval goed. De gemeente begon de avond met zo'n tweehonderd formulieren, maar halverwege de avond moesten die worden bijgedrukt.

Verkeerde procedure

Toch viel de avond niet bij iedereen in de smaak. Inwoner Jan Klerken nam gedurende de inloopavond het podium door op een stoel te gaan staan en de rest van de inwoners toe te spreken. Hij vindt de gekozen procedure van de gemeente niet goed.
'Wat me dwars zit, is dat we informatie zouden krijgen over de locaties en nu moeten we ineens een top drie aangeven op een lijst', zegt Klerken. 'Maar dit was vooraf niet aangegeven en niet iedereen is hier. Als je een raadgevend referendum wilt, dan moet je dat anders organiseren.'
Wethouder Postma neemt de kritiek van Klerken 'ter kennisgeving aan'. 'Iedereen die het belangrijk vindt, is er vast. Ik heb niet de indruk dat die mening heel erg gedeeld werd.'

Besluit voor 1 maart

De gemeente gaat de ingevulde formuleren bestuderen en meenemen in haar besluit. Dat moet voor 1 maart genomen worden, zo is ook afgesproken met Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen.