Ten Posters richten platform op om ook echt sterker uit de versterking te komen

Een plaatsnaambord van Ten Post
Een plaatsnaambord van Ten Post © Mario Miskovic/RTV Noord
Hoe kom je als dorp sterker uit de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied? Om antwoord te geven op die vraag, heeft een aantal Ten Posters de koppen bij elkaar gestoken en Platform Ten Post opgericht.
Ten Post volgt daarmee het voorbeeld van bijvoorbeeld Overschild. Daar hebben de inwoners samen een witboek gemaakt om als dorp ook beter uit de versterking te komen.
'We willen aandacht voor de wensen en ideeën van de Ten Posters zelf', zegt Eline van Rossem. Zij is één van de initiatiefnemers voor het platform.

Iets mooiers voor terug?

'Er moet van alles gebeuren, want die versterking heeft een heleboel troep in zo'n dorp', zegt Van Rossem. 'Maar er komt straks allemaal geld vanuit het Rijk om duurzame plannen te maken. Wij willen straks terugkijken en zeggen: het was tien jaar erg vervelend, maar we hebben er iets mooiers voor teruggekregen.'

Twee namen

De animo voor het platform is aanzienlijk, getuige de respons. 'We hebben driehonderd flyers verspreid in het dorp', zegt Van Rossem. 'Daarvan hebben we er nu tachtig terug, maar op iedere flyer staan twee namen. Dus er willen zo'n 160 mensen meepraten. Daar zijn we erg blij mee.'
De club heeft binnen twee weken al een afspraak op het gemeentehuis om in overleg te gaan. Het is volgens de initiatiefnemers de bedoeling dat het Platform Ten Post een aanvulling wordt op de dorpsbelangenvereniging.