Bomen Julianavijver wijken nu ook voor nieuwe Zuidelijke Ringweg

Impressie van het nieuwe Julianaplein, met daaraan de Julianavijver
Impressie van het nieuwe Julianaplein, met daaraan de Julianavijver © VIA Drupsteen
De aannemer die de Zuidelijke Ringweg vernieuwt mag beginnen met de werkzaamheden bij de Julianavijver in de stad. Dit betekent dat de vijver wordt gedempt en bomen rondom de vijver worden gekapt.
Het wachten was nog op een ontheffing van de Wet natuurbescherming door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die is woensdag verleend. 

Vleermuizen

Omdat het gaat om het foerageergebied van vleermuizen moet aannemer Combinatie Herepoort maatregelen nemen. Op die manier moet het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in stand worden gehouden.

Haast

De aannemer moet haast maken, omdat de vleermuizen in het voorjaar wakker worden uit hun winterslaap. Tegen die tijd moeten de bomen rondom de Julianavijver zijn gekapt voor de aanleg van de nieuwe ringweg. Ook de compenserende maatregelen zoals extra bomen en struiken bij de nieuw aangelegde Braillevijver moeten dan klaar zijn.

Beplanting

Daarnaast worden andere bestaande vijvers en groengebieden in de omgeving beter geschikt gemaakt voor vleermuizen. Deze beplanting zorgt voor meer beschutting en helpt de vleermuizen op hun vliegroute naar andere groengebieden.

Beroep

Door de verleende ontheffing kan de aannemer de planning voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg gewoon volgen. Er loopt ondertussen alleen nog een beroep tegen de vergunning voor de tijdelijke weg. Daar moet het verkeer over rijden tijdens de werkzaamheden aan de ringweg. Deze beroepsprocedure vertraagt het werk niet; de aannemer kan wel gewoon beginnen.