Hoe kan stadswijk Selwerd de gezondheid van inwoners verbeteren?

De Eikenlaan in Selwerd
De Eikenlaan in Selwerd © Google Street View
Een onderzoek in de stad-Groninger wijk Selwerd waarin gekeken wordt naar een manier om gezondheidsverschillen tussen de bewoners te verkleinen en te voorkomen, krijgt een subsidie van 325.000 euro.
Een aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente is gehonoreerd door ZonMw, een landelijke organisatie die onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie stimuleert.

Wijkvernieuwing

Selwerd is een van de wijken waar de gemeente met de woningcorporaties en andere partijen samenwerkt aan een nieuwe vorm van wijkvernieuwing. Daardoor moet de gezondheid en het welzijn van Selwerders toenemen.
Zo moet het woningaanbod duurzamer worden, moet er meer ruimte komen voor wandelaars en fietsers en moet de omgeving groener en veiliger worden. Ook is er aandacht voor wijkbedrijven, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en werk en ideeën kunnen uitvoeren.

Onderzoek

Wetenschappers van de RUG gaan vier jaar lang meten in hoeverre de aanpak in de wijk bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bewoners.
Ook wordt onderzocht hoe de zorg en de verschillende diensten beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van de Selwerders.

Groter project van wijkvernieuwing

De wijkvernieuwing doet de gemeente samen met de woningcorporaties in de stad. In totaal steken ze de komende jaren tientallen miljoenen in de wijken. Vorig jaar had de stad al een extra bedrag van 2,5 miljoen euro voor wijkvernieuwing gereserveerd, bovenop het bestaande budget.
Een deel van dit bedrag (1,35 miljoen euro) wordt gebruikt om dit jaar al diverse projecten te realiseren.