Zoektocht naar alternatief voor afgeblazen Warmtestadproject

© RTV Noord (bewerkt)
Komt er een alternatief voor het afgeblazen aardwarmteproject aan de noordwest-kant van de stad Goningen? Het onderzoek naar de mogelijkheden is in gang gezet.
Zolang er nog geen duurzame bron voorhanden is, worden de bedrijven en woningen op het Zernike-terrein en in de wijken Selwerd en Paddepoel verwarmd met een tijdelijke, gasgestookte warmtecentrale.

Relatief milieuvriendelijk

Door de toepassing van warmtekrachtkoppeling - de vrijkomende restwarmte wordt ook gebruikt voor het verwarmen - hoeft er minder gas te worden gebruikt en daardoor is deze centrale relatief milieuvriendelijk.
De oorspronkelijke bedoeling van het Warmtestadproject was om met warm water uit de diepe ondergrond uiteindelijk 12.000 woningen en bedrijven te verwarmen. Maar het Staatstoezicht op de de Mijnen vond het gevaar op aardbevingen te groot. Daarom werd vorig jaar november het project in de ijskast gezet.

Leidingen anders gebruiken

Het mislukte project kost de gemeente en het waterbedrijf Groningen, de twee aandeelhouders van Warmtestad, ieder drie miljoen euro. Maar omdat de leidingen al gelegd zijn, laten ze nu onderzoeken of die op een andere manier kunnen worden gebruikt. Bovendien zijn de contracten met de afnemers al getekend, dus er moet geleverd worden.
Diverse brandstofbronnen worden nu onderzocht op hun bruikbaarheid. Naast de al genoemde biomassa-variant zijn dat biogas, restwarmte, omgevingswarmte, zonnewarmte of een combinatie van deze duurzame bronnen. Daar wordt onder meer gekeken naar de kosten, betrouwbaarheid en CO2-uitstoot.
Het is de bedoeling dat de nieuwe duurzame bron vanaf 2020 gaat draaien. Het plan hiervoor moet vóór de zomer op tafel liggen. De twee aandeelhouders moeten het dan nog wel goedkeuren.